Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna podejmie współpracę z radcą prawnym lub aplikantem – prawo rynków kapitałowych/M&A

 

 1. Wymagania:

 

 

 • doświadczenie – połączone z zainteresowaniem – w zakresie prawa rynku kapitałowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych i M&A
 • minimum roczne doświadczenie pracy związanej z praktycznym stosowaniem prawa (w kancelariach prawnych, w charakterze prawników wewnętrznych lub w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego)
 • bardzo dobra lub biegła znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie pism oraz ich tłumaczenie
 • umiejętność pracy w środowisku Word, Excel oraz obsługa maszyn biurowych
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista
 • rzetelność, sumienność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • kreatywność oraz zdolności analityczne
 • komunikatywność.

 

2.    Kancelaria oferuje:

 

 

 • bardzo dobre warunki zatrudnienia uzależnione od wyników pracy
 • pracę w prężnie rozwijającej się kancelarii w młodym, dynamicznym zespole
 • pełny wymiar godzin (czas pracy umożliwiający niezakłócone odbywanie aplikacji)
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Kancelarii
 • pracę w centrum Warszawy.

 

CV oraz list motywacyjny zawierające klauzulę: \”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.I.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)\” należy kierować elektronicznie na adres: biuro@krwlegal.pl  z dopiskiem w tytule: Rynki Kapitałowe/ M&A

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

___________________________________

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ww. rozporządzenia, informujemy że:

 

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji jest: Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Warszawie (00-033), przy Górskiego 9, biuro@krwlegal.pl, +48 22 29 50 940,
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu o pracę, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby biorącej udział w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia),
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów na rzecz Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy od daty ich wpływu do Kancelarii, nie dłużej jednak niż do zakończeniu procesu rekrutacji,
 5. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Nadto, osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie ww. zgody oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych,
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji,
 8. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

Udostępnij na: