Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna podejmie współpracę z prawnikiem w zakresie prawo rynku kapitałowego/doradca regulacyjny

Wymagania konieczne:

 

 

 1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
 2. Min. 2 lata doświadczenia w zakresie związanym z obrotem instrumentami finansowymi (zdobywane w podmiotach nadzorowanych, urzędach lub kancelariach prawnych / firmach doradczych).
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę aktów prawnych oraz podstawową korespondencję biznesową.

 

 

 

Zakres potencjalnych obowiązków:

 

 

 1. Bieżąca obsługa prawno – regulacyjna podmiotów rynku kapitałowego – w szczególności firm inwestycyjnych, ale także towarzystw funduszy inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, podmiotów działających jako zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.
 2. Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 3. Projekty regulacyjne z obszaru Fin-Tech – w tym projekty związane z programem Innovaton Hub przy UKNF.
 4. Projekty wdrożenia zmian regulacyjnych i dostosowań do zmieniających się regulacji rynku kapitałowego, ale także oczekiwań nadzorczych.
 5. Projekty wsparcia podmiotów nadzorowanych w zakresie inspekcji Komisji Nadzoru Finansowego, procesu Badania i Oceny Nadzorczej.
 6. Projekty dokapitalizowania pomiotów nadzorowanych – w tym z wykorzystaniem innowacyjnych instrumentów finansowych.
 7. Projekty regulacyjne związane z architekturą inwestycyjną w oparciu o środki NCBR oraz PFR.
 8. Projekty regulacyjne związane z systemami zarządzania ryzykiem w instytucjach rynku kapitałowego.
 9. Projekty szkoleniowe w obszarze rynku kapitałowego – prowadzimy szkolenia zarówno dla Klientów, jak i w ramach branżowych spotkań.

 

 

 

Dodatkowe informacje:

 

 

 1. Uprawnienia zawodowe lub aplikacja prawnicza nie są wymogiem koniecznym, mile widziane natomiast dodatkowe wykształcenie lub doświadczenie o profilu finansowo – ekonomicznym.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie (formuła B2B) – ustalane w oparciu o doświadczenie i kompetencje.

 

 

 

O nas:

 

 

 1. Zespół praktyki firm inwestycyjnych tworzą wyłącznie młodzi (przynajmniej tak się czująJ) specjaliści z doświadczeniem zdobytym w podmiotach regulowanych, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz kancelariach prawnych.
 2. Zajmujemy się ściśle zagadnieniami regulacyjnym związanymi z obrotem instrumentami finansowymi i zagadnieniami regulacyjnymi. Uważamy, że tylko takie podejście pozwala na realną specjalizację i uzyskanie twardych kompetencji w obszarze regulacyjnym. Takie doświadczenie i specjalizację proponujemy właśnie Tobie.
 3. Jesteśmy skoncentrowani na rezultatach naszej pracy – chcemy dostarczać Klientom usługi wysoce specjalistyczne i wysokiej jakości, w zmieniającym się turbulentnie otoczeniu prawnym. Nie jest naszym priorytetem natomiast tworzenie otoczki prawniczego nadęcia, więc poza spotkaniami z Klientami mamy dość swobodny dress-code. Z Klientami budujemy przyjacielskie relacje, staramy się być traktowani jak członkowie zespołów Klientów.
 4. Pracujemy ciężko i jesteśmy skoncentrowani na maksymalnie efektywnej pracy od rana do późnego popołudnia i zachowaniu work life balance – aby nie kończyć pracy późnymi wieczorami lub w weekendy.

 

Pracujemy w fajnej lokalizacji w centrum Warszawy, w komfortowych pokojach. Zapomnij o open – space’ach.

 

 

 

CV zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04)” należy kierować elektronicznie na adres: biuro@krwlegal.pl

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

___________________________________________________

 

 

 

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ww. rozporządzenia, informujemy że:

 

 

 1. Administratorem danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji jest: Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 9, biuro@krwlegal.pl, +48 22 29 50 940,
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko opisane w ogłoszeniu o pracę, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby biorącej udział w postępowaniu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a ww. rozporządzenia),
 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów na rzecz Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres maksymalnie 3 miesięcy od daty ich wpływu do Kancelarii, nie dłużej jednak niż do zakończeniu procesu rekrutacji,
 5. Osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także wniesienia skargi na Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 6. Nadto, osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych lub cofnięcie ww. zgody oznacza rezygnację z udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie danych,
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacji,
 8. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Udostępnij na: