Korespondencja samorządu radców prawnych dotycząca postulatu dokonania zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych i wyłączenia stosowania przepisów tej ustawy do spółek komandytowych utworzonych przez radców prawnych

Dzięki uprzejmości Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, dr hab. Rafała Stankiewicza, poniżej publikujemy korespondencję Prezesa KRRP Włodzimierza Chróścika z Ministerstwem Finansów w sprawie postulatu samorządu radców prawnych dotyczącego dokonania zmiany przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i wyłączenia stosowania przepisów tej ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r. – do spółek komandytowych utworzonych przez radców prawnych.

Udostępnij na: