Konsultacje ws. utworzenia sądu arbitrażowego przy KIRP

Komisja Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Krajowej Rady Radców Prawnych chce zbadać możliwość utworzenia sądu arbitrażowego przy KIRP, który pozwoli na rozstrzyganie sporów online. W imieniu Prezesa KRRP, Włodzimierza Chróścika, zapraszamy wszystkich chętnych radców prawnych do udziału w konsultacjach zmierzających do powołania sądu arbitrażowego.

Zainteresowane osoby mogę przesyłać zgłoszenia do 14 maja 2021 roku na adres kirp@kirp.pl – prosimy o wskazanie w mailu imienia i nazwiska radcy prawnego oraz danych kontaktowych (nr telefonu oraz adres e-mail).

Uchwałą z dnia 5 grudnia 2020 r. Krajowa Rada Radców Prawnych powołała Komisję Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów (ADR). To odpowiedź samorządu radcowskiego na rosnące znaczenie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution) i jest szczególnie istotne w obliczu ciągłego wzrostu liczby sporów sądowych, który – zwłaszcza w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV2 – znacząco utrudnia egzekwowanie efektywnej ochrony prawnej osób fizycznych i prawnych.