Konstruktywna komunikacja jako skuteczne narzędzie redukcji stresu – 29.11.2014 r.

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w nieodpłatnym szkoleniu warsztatowym, które odbędzie się w Sali Malinowej w siedzibie OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, II piętro, w dniu  29 listopada 2014 r. w godz. 10.00–15.00

Konstruktywna komunikacja jako skuteczne narzędzie redukcji stresu

Beata Szczygieł – trenerka inspirująca się w swojej pracy metodą NVC (Non Violent Communication – Porozumienie Bez Przemocy M.B. Rosenberga) oraz life coach w trakcie certyfikacji ICF. Doświadczenie zdobyła w Szkole Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii, a także uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez międzynarodowych, certyfikowanych trenerów NVC, takich jak m.in. Bob Wentworth (USA), Miki Kashtan (USA) oraz Pernille Plantener (Dania).

Podczas praktycznych ćwiczeń uczestnicy poznają podstawy konstruktywnej (empatycznej) komunikacji. Warsztat inspirowany jest założeniami „Porozumienia bez Przemocy” Marshalla B. Rosenberga, metody wykorzystywanej m.in. przez służbę zdrowia, policję, wojsko, służby więzienne, mediatorów i managerów w biznesie w Stanach Zjednoczonych i innych regionach świata. Konstruktywna komunikacja zakłada, że budowanie lepszego kontaktu między ludźmi usprawnia komunikację między nimi a przez to wpływa też na wzrost efektywności w pracy. Umiejętność otwartego porozumiewania się nastawionego na współpracę, umiejętność rozpoznawania emocji i potrzeb własnych oraz otoczenia (klientów, współpracowników, przełożonych), efektywnego słuchania, a także empatycznego podejścia zarówno do siebie samej/samego, jak też do otoczenia, oznaczają mniej stresu oraz zdrowszą atmosferę w życiu zawodowym i rodzinnym.

Podczas warsztatu:

• poznasz 4 kroki konstruktywnej komunikacji
• doświadczysz czym jest empatyczne słuchanie
• nabędziesz umiejętność odróżniania faktów od ocen, dystansowania się do sytuacji, na które nie masz wpływu
• nauczysz się rozpoznawać i nazywać swoje uczucia oraz stojące za nimi potrzeby
• dowiesz się, jak brać odpowiedzialność za swoje uczucia oraz jak kreować chroniące i wspierające przekonania o sobie i świecie.

Program szkolenia:

9.30–10.00 rejestracja uczestników
10.00–12.30 Aktywne słuchanie, fakty a interpretacje

• 4 kroki konstruktywnej komunikacji
• empatyczne słuchanie
• język faktów

12.30–13.15 przerwa na obiad
13.15–15.00 Uczucia, potrzeby, działanie

• uczucia rzeczywiste i rzekome
• potrzeby
• prośby

W trakcie każdego z paneli przewidziana jest 10 minutowa przerwa, która będzie ustalana na bieżąco.
Uczestnicy warsztatu zachęcani będą do aktywnego udziału i pracy na wybranych przykładach ze swojego życia. Będziemy pracować indywidualnie, w parach i mniejszych grupach oraz na forum grupy. W zależności od potrzeb grupy tematyka może nieznacznie ulec zmianie.

Za udział w seminarium otrzymują Państwo 8 pkt.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem: http://szkolenia.oirp.waw.pl/

W związku z nieodpłatnym charakterem seminarium uczestnicy będą mogli nabyć napoje oraz posiłki we własnym zakresie w kafeterii Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego OIRP na I piętrze.

Informacji o seminarium udziela:
Marta Dywicka, tel. (022) 862 41 69 wew. 116, e-mail: dywicka.m@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, tel. (022) 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska_k@oirp.waw.pl

Szkolenie jest nieodpłatne. Ilość miejsc ograniczona!

Udostępnij na: