Konkurs o Nagrodę „Złotej Temidy”

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ogłasza I edycję Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”, którego finał odbędzie się w pierwszej połowie 2021 roku. Konkurs to inicjatywa środowisk naukowych i praktyków prawa, a jego celem jest wyróżnianie i promowanie działań oraz postaw prawników (w szczególności czynnych zawodowo sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, uczonych reprezentujących nauki prawne), ukierunkowanych na umacnianie w Polsce i Europie zasad praworządności, gwarancji praw i wolności obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, jak również propagowanie i urzeczywistnianie najwyższych standardów etycznych i profesjonalnych w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Nagrodę w Konkursie przyzna Wysoka Kapituła, w skład której wchodzą m.in. prof. dr hab. Fryderyk Zoll z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Anna Konert i prof. dr hab. Paweł Chmielnicki z Uczelni Łazarskiego, ks. prof. Józef Krukowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Patronat nad Konkursem o Nagrodę „Złotej Temidy” objęły m.in. następujące instytucje i organizacje: Towarzystwo Naukowe Prawa Karnego, Komisja Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa FONTES, Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Roczniki Nauk Prawnych, Roczniki Administracji i Prawa.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur do Konkursu o Nagrodę „Złotej Temidy”. Zgodnie z Regulaminem, Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Kapituły, organizacje pozarządowe, rektorzy szkół wyższych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni i notariusze. Kandydatury można zgłaszać w następujących kategoriach: 1) sędzia, 2) prokurator, 3) adwokat / radca prawny, 4) notariusz,  5) naukowiec (nauki prawne).

Podmioty i osoby uprawnione do zgłaszania kandydatur do Konkursu mogą zgłosić nie więcej niż jedną kandydaturę w każdej kategorii. -Zachęcamy reprezentantów zawodów prawniczych, by zgłaszali do Konkursu znane im, zasłużone dla wymiaru sprawiedliwości osoby, które wyróżniają się działalnością na rzecz umacniania najwyższych standardów funkcjonowania polskiego sądownictwa – mówi prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu i pomysłodawca Konkursu.

Kandydatury należy zgłaszać drogą e-mailowa (na adres: temida@humanitas.edu.pl) lub pocztą tradycyjną (na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, pok. 108), za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Konkursu.

Wypełniony formularz lub formularze (w przypadku chęci zgłoszenia kandydatur w kilku kategoriach) należy dostarczyć do Wyższej Szkoły Humanitas w terminie do 30 listopada 2020 roku. Ogłoszenie wyników I edycji naszego Konkursu planowane jest na styczeń 2021 roku.

Najważniejsze informacje:

Termin zgłaszania kandydatur do Konkursu: do 30 listopada 2020

Tryb zgłaszania kandydatur: drogą e-mailowa na adres temida@humanitas.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec, pok. 108.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu

Dodatkowe informacje o Konkursie: prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, tel. 605-301-168

Udostępnij na: