Konkurs dla młodych prawników europejskich

Komisja Zagraniczna KRRP zaprasza aplikantów radcowskich oraz radców prawnych, którzy zdali egzamin zawodowy w 2021 r. do zgłaszania swoich kandydatur w dorocznym konkursie dla młodych prawników europejskich, organizowanym przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA). Ideą konkursu jest utworzenie wspólnej przestrzeni młodych prawników oraz zwrócenie uwagi, iż wspólnie wykonywane zadania mają duże znaczenie dla prawa europejskiego oraz przyszłej praktyki prawniczej.

W zespołach składających się z przedstawicieli różnych krajów europejskich, uczestnicy będą musieli zastosować swoją wiedzę z zakresu prawa europejskiego. Pod czujnym okiem jury, w skład którego wejdą czołowi europejscy prawnicy, będą mieli możliwość nauczyć się współpracować z rówieśnikami z innych systemów prawnych w dziedzinach tak różnych, jak prawa podstawowe i praworządność, dostęp do wymiaru sprawiedliwości, prawo gospodarcze, współpraca transgraniczna w sprawach cywilnych i handlowych oraz prawo karne, opartych na prawie UE.

Uczestnicy konkursu będą oceniani zarówno pod kątem znajomości prawa europejskiego, jak i swoich umiejętności w zakresie sporządzania pism, prowadzenia negocjacji i argumentowania.

Wymagania jakie stawiają kandydatom organizatorzy to m.in. bardzo dobra robocza znajomość języka angielskiego oraz zainteresowanie tematyką prawa europejskiego potwierdzone dotychczasowymi osiągnięciami. Krajowa Izba Radców Prawnych jako organizacja wspierająca i finansująca projekt dysponuje dwoma miejscami dla polskich aplikantów radcowskich oraz radców prawnych, którzy zdali egzamin zawodowy w 2021 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 stycznia 2022 r. Więcej informacji o konkursie można znaleźć tutaj.