Konkurs Arbitrażowy PolMoot High School Moot Court Competition 2020

Tegoroczna edycja Konkursu Arbitrażowego Polmoot High School Moot Court Competition, organizowanego przez uczniów ze stołecznego II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego, została objęta patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Polmoot High School Moot Court Competition 2020 to turniej w formule „moot court”, czyli w postaci symulowanych postępowań sądowych i arbitrażowych, na które składa się napisanie memoriałów oraz udział w rozprawach finałowych. Tematem wydarzenia jest arbitraż handlowy według zasad Komisji ONZ do Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL). Konkurs odbywać się będzie w języku angielskim.

Celem inicjatywy jest stworzenie okazji dla młodych ludzi z całej Europy do poszerzenia swojej wiedzy na temat międzynarodowej mediacji i prawa oraz rozwinięcia swoich zdolności perswazyjnych i retorycznych. Inicjatywa promuje również wartości demokratyczne, rządy prawa, pokoju i sprawiedliwości.

Polmoot High School Moot Court Competition to konkurs dwuetapowy. W pierwszej części stworzone zostaną memoriały dla pozwanego i powoda. O tym, jak je przygotować uczestnicy dowiedzą się podczas jednodniowych warsztatów nt. arbitraży i realiów „moot courtach”, zaplanowanych na dzień 29 lutego 2020 r. W ciągu 3 tygodni od warsztatów, w ramach eliminacji, osoby biorące udział w rywalizacji będą musiały przygotować zadanie pisemne (written assignment), którego zasady omówione zostaną w trakcie pierwszego spotkania.

Kolejna część konkursu to dwudniowe uroczystości, podczas których odbędzie się ceremonia otwarcia rozgrywek, symulacje rozpraw sądowych ocenianych przez studentów prawa (general eliminations), wyłonienie ćwierćfinalistów (10 par), a następnie półfinalistów (4 pary) i półfinalistów (2 pary) rozgrywek oraz ceremonia zamknięcia wraz z wręczeniem nagród i podsumowaniem rywalizacji. Powyższe działania przeprowadzone zostaną w dniach 28 i 29 marca 2020 r.

Wszelkie pytania na temat tegorocznej edycji Konkursu Arbitrażowego Polmoot High School Moot Court Competition kierować można pod adres: polmoot2019@gmail.com.

Udostępnij na: