Konfiguracja skrzynki pocztowej w programie Thunderbird

Z paska Start należy wybrać program Thunderbird.

Jeśli po jego włączeniu wyświetli się okno powitalne Witamy w programie Thunderbird należy kliknąć przycisk Anuluj.

Na pasku zadań w zakładce Narzędzia należy wybrać Konfiguracja kont…

Następnie w wyświetlonym oknie należy kliknąć przycisk Operacje i wybrać opcję Dodaj konto pocztowe…

Należy uzupełnić pola – imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaznaczyć opcję Zapamiętaj hasło, następnie kliknąć przycisk Kontynuuj.

Wyświetli się okno z wprowadzonymi danymi oraz komunikat: Program Thunderbird nie znalazł ustawień konta. Należy uzupełnić brakujące dane.
serwer poczty przychodzącej (POP3) – poczta.oirpwarszawa.pl,
port – 110,
SSL – bez szyfrowania,
Uwierzytelnianie – normalne hasło
serwer poczty wychodzącej (SMTP) – poczta.oirpwarszawa.pl,
port – 587,
SSL – bez szyfrowania,
Uwierzytelnianie – normalne hasło,
W pole Nazwa użytkownika należy wpisać pełny adres e-mail.
Następnie wcisnąć przycisk Utwórz konto.

Wyświetli się komunikat z ostrzeżeniem – należy zaznaczyć pole Rozumiem ryzyko i kliknąć przycisk Zmień ustawienia.

Następnie należy przesunąć pasek w prawą stronę okna i kliknąć przycisk Utwórz konto.

Pojawi się okno Konfiguracja kont – można wypełnić pola dodatkowymi informacjami. Wprowadzone dane umożliwią odbiorcom wiadomości identyfikacje nadawcy – imię i nazwisko, inny adres zwrotny, sygnatura/podpis.

Po wprowadzeniu danych należy przejść do zakładki Konfiguracja serwera.

Należy zaznaczyć pola: Sprawdzaj, podczas uruchamiania, czy są nowe wiadomości, Sprawdź, czy nadeszły nowe wiadomości co __ minut – należy wpisać czas, co ile minut program ma sprawdzać, czy na serwerze są nowe wiadomości, Automatycznie pobieraj nowe wiadomości. Pozostaw kopie wiadomości na serwerze – zaznaczenie opcji spowoduje pozostawienie przychodzących wiadomości również na serwerze pocztowym, w przeciwnym wypadku wiadomości zostanę zapisane TYLKO lokalnie na komputerze w programie Thunderbird. Jeżeli wiadomości mają być pozostawione na serwerze należy odznaczyć opcję Przez__ dni. Zaznaczenie opcji Dopóki wiadomość nie zostanie usunięta spowoduje przechowywanie wiadomości na serwerze, do chwili wykonania polecenia Opróżnij folder dla folderu Elementy usunięte w programie Thunderbird.
UWAGA! Jeśli opcja Pozostaw kopie wiadomości na serwerze nie zostanie zaznaczona, wtedy wiadomości będą znajdowały się tylko na dysku twardym komputera, na którym skonfigurowane jest konto e-mail.

Aby zakończyć konfigurację skrzynki należy kliknąć OK.

Udostępnij na: