Konfiguracja skrzynki pocztowej w programie Outlook Express

Z paska Start należy wybrać Wszystkie programy następnie Microsoft Outlook Express.

Z górnego paska menu należy wybrać Narzędzia, następnie Konta…

W otwartym oknie Konto internetowe należy wybrać zakładkę Poczta, wcisnąć przycisk Dodaj, następnie wskazać opcję Poczta…

W oknie Kreator połączeń internetowych wpisać dane, jakie mają się pojawiać w wiadomości e-mail w polu Od, następnie wcisnąć Dalej .

W kolejnym oknie należy wypełnić pole Adres e-mail i kliknąć przycisk Dalej.

Następnie w polu Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer: wybrać opcję POP3. Poniżej należy wpisać nazwę serwera poczty przychodzącej i wychodzącej
Serwer poczty przychodzącej (POP3) – poczta.oirpwarszawa.pl
Serwer poczty wychodzącej (SMTP) – poczta.oirpwarszawa.pl

W kolejnym oknie należy uzupełnić pole Nazwa konta jest to pełny adres e-mail i Hasło – hasło do skrzynki pocztowej. Zaznaczyć opcję Zapamiętaj hasło, a następnie wcisnąć przycisk Dalej.

Pojawi się informacja, iż podany został pełny zakres informacji do ustawienia konta e-mai. Należy wcisnąć przycisk Zakończ.

W oknie Konta internetowe, w zakładce Poczta należy zaznaczyć poczta.oirpwarszawa.pl, a następnie wcisnąć przycisk Właściwości.

Otworzy się okno Właściwości.

Wybrać zakładkę Zaawansowane w polu Poczta wychodząca (SMTP) wpisać 587, zaś w polu Poczta przychodząca (POP3) wpisać 110 Jeżeli chcemy, by wiadomości poza programem MS Outlook były przechowywane także na serwerze należy zaznaczyć opcję Pozostaw kopie wiadomości na serwerze. Trzeba jednocześnie odznaczyć opcję Usuń z serwera po upływie __ dni. Jeżeli opcja Usuń z serwera po usunięciu z Elementów usuniętych będzie zaznaczona, wtedy wiadomości, które w programie MS Outlook zostaną przeniesione do folderu Elementy usunięte zostaną usunięte z serwera pocztowego w chwili wykonania polecenia Opróżnij folder.
UWAGA! Jeśli opcja Pozostaw kopie wiadomości na serwerze nie zostanie zaznaczona, wtedy wiadomości będą znajdowały się tylko na dysku twardym komputera, na którym skonfigurowane jest konto e-mail.

Po ustawieniu powyższych parametrów należy wcisnąć przycisk Zastosuj, a następnie potwierdzić klikając przycisk OK.
W oknie Konta internetowe należy zakończyć konfigurację klikając przycisk Zamknij.

Udostępnij na: