Konfiguracja skrzynki pocztowej w programie Outlook 2003

Z paska Start należy wybrać Wszystkie programy następnie Microsoft OfficeMicrosoft Office Outlook 2003.

Z górnego paska menu należy wybrać Narzędzia, następnie Konta e-mail.

W otwartym oknie Konto e-mail należy zaznaczyć opcję Dodaj nowe konto e-mail i kliknąć przycisk Dalej.

W kolejnym oknie należy zaznaczyć pole POP3 i kliknąć przycisk Dalej.

Należy uzupełnić wszystkie pola danymi.
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Serwer poczty przychodzącej (POP3) – poczta.oirpwarszawa.pl
Serwer poczty wychodzącej (SMTP) – poczta.oirpwarszawa.pl
Nazwa użytkownika – pełny adres e-mail
Hasło – hasło do skrzynki pocztowej
Należy zaznaczyć opcję: Zapamiętaj hasło

Następnie należy wybrać opcję Więcej ustawień… W oknie Ustawienia internetowej poczty e-mail należy wybrać zakładkę Serwer wychodzący, zaznaczyć opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnieniaUżyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

W kolejnej zakładce Zaawansowane należy wpisać: w pole Serwer przychodzący (POP)110, w pole Serwer wychodzący (SMTP)587. Jeżeli wiadomości mają być przechowywane na serwerze należy zaznaczamy opcję Pozostaw kopie wiadomości na serwerze. Odznaczyć opcję Usuń z serwera po upływie __ dni. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja Usuń z serwera po usunięciu z Elementów usuniętych wówczas wiadomości, które w programie MS Outlook zostaną przeniesione do folderu Elementy usunięte zostaną usunięte z serwera pocztowego w chwili wykonania polecenia Opróżnij folder. Aby potwierdzić konfigurację skrzynki należy kliknąć OK.

UWAGA! Jeśli opcja Pozostaw kopie wiadomości na serwerze nie zostanie zaznaczona, wówczas wiadomości będą znajdowały się tylko na dysku twardym komputera, na którym skonfigurowane jest konto e-mail.

Następnie należy kliknąć przycisk Dalej – program testuje, czy ustawienia konta są poprawne. Pojawi się informacja o pomyślnym skonfigurowaniu konta – należy kliknąć Zakończ.

 

Udostępnij na: