Konferencja „Warsaw Arbitration and Mediation Days”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Warsaw Arbitration and Mediation Days”, która odbędzie się w dniach 23–25 maja br. na Uniwersytecie SWPS. Izba warszawska objęła tę konferencję honorowym patronatem.

Podstawowym celem organizowanej konferencji jest popularyzacja arbitrażu i propagowanie Polski, jako centrum arbitrażowego w Centralnej i Wschodniej Europie. Konferencja będzie miała charakter międzynarodowy. Prelegenci to znamienici przedstawiciele polskiej i zagranicznej doktryny oraz praktyki z zakresu arbitrażu. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej wydarzenia: www.warsawarbitration.pl.
Radcowie prawni, którzy wezmą udział w konferencji w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego otrzymają 5 punktów szkoleniowych.
Poniżej szczegółowy program konferencji:

Udostępnij na: