Konferencja „Środowisko – coraz ważniejsze prawo (?) człowieka”

Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Pracownią Badań Dorobku Prawnego Rady Europy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konferencji, która odbędzie się 9 września 2019 r. w godzinach 12:00 – 16:30 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie.

Ochrona środowiska jest jednym z najistotniejszych współczesnych wyzwań. Stan środowiska, w którym żyjemy, a także działania służące jego ochronie, nie pozostają także obojętne dla praw człowieka. Jest to wyraźnie dostrzegalne dla Rzecznika Praw Obywatelskich, do którego coraz liczniej zwracają się mieszkańcy naszego kraju w sprawach związanych z ochroną środowiska. Dlatego właśnie w siedzibie Rzecznika chcemy porozmawiać na temat tego, czym jest prawo człowieka do środowiska, jaka powinna być rola państwa w jego ochronie, a także czy możliwe jest pogodzenie tego prawa z innymi prawami człowieka.

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: srodowisko@brpo.gov.pl

 

Udostępnij na: