KONFERENCJA – Praktyczne problemy stosowania przepisów o przedawnieniu roszczeń – 17.05.2016 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w szkoleniu, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, I piętro, w dniu 17 maja 2016 r. w godz. 9.30–16.30.

Za udział w tym szkoleniu otrzymują Państwo 15 pkt.

PROGRAM KONFERENCJI

09:00 – 09:30     Rejestracja uczestników

09:30 – 09:40     Otwarcie konferencji
Moderator konferencji – r.pr. Marcin Milewski

09:40 – 12.30    SESJA I

09:40 – 11:10      Praktyczne aspekty ustalania terminów przedawnienia
dr Tomasz Pałdyna – przewodniczący Wydziału V Cywilnego-Odwoławczego Sądu Okręgowego w Warszawie

 1. ustalanie terminów przedawnienia dla roszczeń z umów nienazwanych łączących w sobie cechy różnych umów nazwanych
 2. liczenie terminów przedawnienia, ze szczególnym uwzględnieniem ustalania początku biegu przedawnienia roszczeń niewymagalnych
 3. termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, ze szczególnym uwzględnieniem szkody w postaci pasywów
 4. termin przedawnienia roszczenia deliktowego wynikającego z przestępstwa a kognicja sądu do stwierdzenia przestępstwa

11:10 – 11:25     – przerwa kawowa

11:25 – 12:10     Aspekt przedawnienia w wybranych czynnościach prawnych
Agata Zając – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 1. zrzeczenie się zarzutu przedawnienia
 2. klauzule umowne wyłączające odpowiedzialność w razie niezgłoszenia roszczenia w określonym terminie a bezwzględny zakaz zmiany terminów przedawnienia
 3. dopuszczalność zmiany wymagalności roszczenia wymagalnego a bezwzględny zakaz zmiany terminów przedawnienia

12:10 – 12:30      – dyskusja

12:30 – 13:00    LUNCH

13:00 – 16.30    SESJA II

13:00 – 14:30     Zarzut przedawnienia w postępowaniu rozpoznawczym i egzekucyjnym
Agata Zając – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

 1. zarzut przedawnienia w procesie (w tym zarzut zgłoszony w głosie przed zamknięciem rozprawy oraz zarzut zgłoszony na etapie postępowania apelacyjnego)
 2. zarzut przedawnienia a naruszenie zasad współżycia społecznego
 3. przedawnienie roszczeń stwierdzonych orzeczeniem sądowym
 4. egzekucja roszczeń przedawnionych
 5. powództwo przeciwegzekucyjne oparte o przedawnienie roszczenia

14:30 – 14:45    – przerwa kawowa

14:45 – 15:30    Przedawnienie roszczeń w transakcjach międzynarodowych
Kamila Spalińska-Zbrzeżna sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, Wiceprezes ds. cywilnych

15:30 – 16:15    Skutki podatkowe przedawnienia roszczeń
Rafał Romański – doradca podatkowy

16:15 – 16:30    – dyskusja

UWAGA:

Powyższy program stanowi zaawansowany poziom wykładu – uczestnicy znają przepisy prawa oraz instytucje prawne, potrafią je interpretować i stosować. Mogą znać część orzecznictwa sądowego i podstawową / średniozaawansowaną praktykę w dziedzinie szkolenia

Opłaty:
Opłata za uczestnictwo w szkoleniu wynosi:
290 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów z OIRP w Warszawie
490 zł netto* – dla radców prawnych i aplikantów spoza OIRP w Warszawie
599 zł netto* – dla pozostałych uczestników
*- jeżeli uczestnikiem szkolenia jest osoba nie wpisana na listę radców prawnych OIRP – usługa jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%
– jeżeli uczestnikiem szkolenia jest radca prawny wpisany na listę OIRP – usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT.
 
Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmujemy poprzez zapis elektroniczny pod adresem:  https://ro.oirp.waw.pl
Zgłoszenie uznane jest za skuteczne, jeśli:
1) zostanie złożone poprzez formularz elektroniczny zamieszczony na stronie (pomarańczowy przycisk „zarejestruj się”)
2) załączona jest do niego kopia przelewu o wymaganym tytule wpłaty
3) w przypadku podmiotów korzystających ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeśli zostanie załączone oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych.

Wpłaty
Wymagany tytuł wpłaty : imię i nazwisko oraz datę szkolenia 17-05-2016 r.
Nr rachunku bankowego: Deutsche Bank PBC S.A.
nr: 58 1910 1048 2788 0250 0267 0005

UWAGA
Uczestnictwo w szkoleniu jest możliwe jedynie po opłaceniu szkolenia.

Rezygnacja
Rezygnacja z udziału w szkoleniu (potwierdzona na piśmie) jest możliwa najpóźniej 14 dni przed jego rozpoczęciem. Rezygnacja późniejsza, ale nie później niż 7 dni przed szkoleniem powoduje konieczność wpłaty 15% kosztów udziału tytułem kosztów organizacyjnych. Rezygnacja po tym terminie, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

Informacji o szkoleniu udzielają:
Paulina Zając, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: zajac.p@oirpwarszawa.pl
Krystyna Ostrowska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: ostrowska.k@oirpwarszawa.pl

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Udostępnij na: