KONFERENCJA – Otoczenie prawno-biznesowe start-upów – 10.09.2019 r. BRAK WOLNYCH MIEJSC

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie ma przyjemność zaprosić radców prawnych oraz aplikantów radcowskich z Izby warszawskiej na bezpłatną konferencję, która odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 10.09.2019 r. godz. 14.00-20:00.

Podczas konferencji w jednym miejscu spotkają się przedstawiciele środowiska prawniczego i biznesowego, praktycy i teoretycy. Wychodząc naprzeciw stale ewoluującemu rynkowi usług oraz zmieniającym się potrzebom klientów biznesowych, do jednego stołu zaproszono wybitnych prawników, przedsiębiorców oraz przedstawicieli stołecznego samorządu, aby w sposób kompleksowy omówili oni płaszczyznę możliwej współpracy pomiędzy środowiskiem start-upowym i prawniczym.

Za udział w konferencji w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego radca prawny otrzyma 5 pkt. 

W ramach wydarzenia przewidziano przeprowadzenie trzech paneli dyskusyjnych

 1. Otoczenie prawno-biznesowe start-upów w Warszawie
 • Rola start-upów w zrównoważonym rozwoju miasta Warszawa
 • Smart-city Warszawa

(Pan Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy)

 • Współpraca start-upów z samorządami i organizacjami pozarządowymi – dostępne i planowane programy
 • Akceleratory biznesu – kierunki rozwoju, rola prawnika w akceleracji start-upu
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie i start-upy – prowadzone programy oraz kierunki rozwoju

(Pan Włodzimierz Chróścik – radca prawny, Dziekan OIRP w Warszawie)

    2. Własność intelektualna w start-upie

 • IP w start-upie
 • IP a know – how
 • Przygotowanie do komercjalizacji własności intelektualnej

(Pan Marek Porzeżyński – doktor nauk prawnych, WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k.)

 • Zwinne zarządzanie projektami – specyfika pracy prawnika z zespołami stosującymi metodę Agil w praktyce

(Pan Marcin Maruta – radca prawny OIRP Warszawa, partner w kancelarii Maruta Wachta sp.j.)

 • Case study

(Pan Maciej Sadowski – Prezes Zarządu StartVenture@Poland sp. z o.o.)

    3. Legal suport

 • Finansowanie start-upów – prawne formy współpracy pomiędzy funduszami ventures capital oraz start-upami

(Pan Tomasz Snażyk – radca prawny OIRP Warszawa, partner w Kancelarii Snażyk Korol Mordaka sp.k.)

 • Problemy biznesowe i prawne związane z negocjacjami ze start-upami

(Pan Oskar Kopiński – radca prawny OIRP Warszawa, Think Legal Kopiński Mróz i Partnerzy sp.k.)

 • Case study

(Aleksander Szalecki – Prezes Zarządu Stratego sp. z o.o.)

Spotkanie poprowadzą Jakub Wiech redaktor Defence24.pl i Jakub Oworuszko (redaktor Polska Times).

Zgłoszenia dokonujemy poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej poniżej (o ile lista nie zostanie wcześniej zamknięta z powodu braku miejsc).
Wypełnioną kartę zgłoszeniową proszę przesyłać na adres e-mail: doskonalenie.zawodowe@oirpwarszawa.pl

Liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń! 

Szczegółowa agenda konferencji zostanie udostępniona uczestnikom najpóźniej do dnia 26 sierpnia 2019 r.

Szczegółowych informacji o konferencji udzielają:

Aleksandra Dudek pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 116, e-mail: dudek.a@oirpwarszawa.pl

Marta Gardzińska, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 162, e-mail: gardzinska.m@oirpwarszawa.pl

Natalia Wicik, pod numerem telefonu 862 41 69 wew. 136, e-mail: wicik.n@oirpwarszawa.pl

 

Partnerzy konferencji:

        

       

Udostępnij na: