Konferencja New York State Bar Association

Komisja Zagraniczna Rady OIRP w Warszawie, we współpracy z KRRP, informuje, że w dniach 7–9 kwietnia br. w Krakowie, odbędzie się międzynarodowa konferencja organizowana przez New York State Bar Association („NYSBA”).

Licząca ponad 74 000 członków NYSBA jest największym dobrowolnym stanowym zrzeszeniem prawników w USA. NYSBA ma członków na całym świecie. Sekcja Prawa Międzynarodowego (International Section) organizuje co roku na wiosnę konferencję w Europie. Do tej pory miejscami spotkań były m.in. Londyn, Praga, Mediolan, w zeszłym roku w Zurychu. Kolejna edycja odbędzie się w Paryżu jesienią 2016 roku.
W tym roku po raz pierwszy w historii tej organizacji konferencja odbędzie się w Krakowie.
Konferencja skierowana jest do prawników zajmujących się na co dzień problematyką prawa międzynarodowego w różnych jego aspektach (również nie będących członkami NYSBA). Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny zawiera broszura dostępna pod adresem: http://www.nysba.org/krakow16.
Oprócz programu o charakterze stricte naukowym przewidziano szereg wydarzeń towarzyszących konferencji, które będą świetną okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z prawnikami z całego świata w mniej formalnym otoczeniu.

Udostępnij na: