Konferencja Naukowa „Prawo restrukturyzacyjne – ocena po dwóch latach funkcjonowania”

Koło Naukowe Prawa Handlowego UKSW wraz z Kancelarią CMS serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo restrukturyzacyjne – ocena po dwóch latach funkcjonowania”, która odbędzie się 18 grudnia 2017 r., w godzinach 9.30–15.00, w Auli Schumana w bud. 21, na Kampusie Wóycickiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas wydarzenia referaty wygłoszą m.in. Prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. Anna Hrycaj, Prof. UWr dr hab. Izabella Gil, Prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, Prof. SGH dr hab. Sylwia Morawska, SSR dla m. st. Warszawy Piotr Kędzierski, Mec. Agnieszka Ziółek z Kancelarii CMS oraz Mec. Bartosz Sierakowski z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy.

Na konferencji poruszone zostaną takie tematy jak społeczne znaczenie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, prymat postępowań restrukturyzacyjnych przed postępowaniem upadłościowym, charakter prawny planu restrukturyzacyjnego, wykorzystywanie procedur restrukturyzacyjnych w praktyce przez przedsiębiorców, pozycja wierzyciela rzeczowego w postępowaniu sanacyjnym.

Zgłoszenia uczestnictwa do 10 grudnia 2017 r. prosimy kierować na adres knph.uksw@gmail.com

Udostępnij na: