Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA) w Warszawie 23–26 maja 2018 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych oraz aplikantów radcowskich poniżej 45 roku życia na Konferencję Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA – Association Internationale des Jeunes Avocats/International Association of Young Lawyers), która odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Sofitel Victoria w dniach 23–26 maja, pod patronatem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Naczelnej Rady Adwokackiej i Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

AIJA jest międzynarodowym stowarzyszeniem prawników, którzy nie ukończyli 45 roku życia. Jest jedyną tego rodzaju globalną organizacją, liczącą obecnie około 4 tysięcy członków i działającą już 55 lat. AIJA umożliwia nawiązywanie kontaktów i współpracę prawników z różnych krajów oraz zdobywanie wiedzy na temat treści i stosowania prawa w tych krajach.

Mająca się odbyć w Warszawie konferencja zgromadzi ok. 250 prawników z różnych krajów. W ramach konferencji odbędą się dwa seminaria o charakterze merytorycznym, pierwsze – poświęcone prawu spółek i zasadom corporate goveranance, a drugie – poświęcone relacjom pomiędzy wewnętrznymi prawnikami przedsiębiorstw a prawnikami zewnętrznymi. W obu seminariach uczestniczyć będą także licznie zaproszeni prawnicy przedsiębiorstw.

Ponadto w trakcie Konferencji odbędą się spotkania 18 komisji AIJA, zajmujących się różnymi dziedzinami prawa i praktyki prawników.

Oprócz spotkań merytorycznych, każdego dnia przewidziany jest program wieczorny umożliwiający zapoznanie międzynarodowych prawników, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniu. W ramach spotkań wieczornych odbędzie się uroczysta kolacja w Teatrze Narodowym w Warszawie oraz Gala na Zamku Królewskim/Arkadach Kubickiego. Ponadto uczestnicy Kongresu AIJA będą mieli okazję poznać na wspólnym środowym koktajlu wieczornym w Villa Foksal w Warszawie prawników biorących udział w Warsaw Arbitration and Mediation Days, które to wydarzenie organizowane jest m. in. przez ICC Poland, Sąd Polubowny przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie czy też Sąd Arbitrażowy Lewiatan przy wsparciu m. in. Uniwersytetu Warszawskiego.

Radcy prawni oraz aplikanci, którzy zarejestrują się na Konferencję otrzymają bezpłatnie członkostwo w AIJA do końca 2018 r. Ponadto mogą oni zarejestrować się za najniższą opłatę rejestracyjną dla prawników z kancelarii (Local Lawyer fee), natomiast pracujący jako in-house wg jeszcze niższej stawki dedykowanej dla prawników wewnętrznych (In-House Counsel fee).

Za udział w wydarzeniu, radcy prawni izby warszawskiej otrzymają także 5 punktów w ramach szkolenia zawodowego.

Strona Kongresu AIJA w Warszawie, tutaj.

oraz strona Warsaw Arbitration and Mediation Days, tutaj.

W przypadku wszelkich pytań uprzejmie prosimy o kontakt z mec. Anną Wojciechowską (anna.wojciechowska@wkb.pl) lub mec. Piotrem Przecherskim (piotr.przecherski@okw-kancelaria.pl).

Serdecznie zapraszamy!