Konferencja inaugurująca działalność Mazowieckiego Centrum Arbitrażu i Mediacji

Arbitraz i mediacjeUdział w konferencji jest bezpłatny.
Liczba uczestników jest ograniczona.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: aderes@konfederacjalewiatan.pl
Szczegółowych informacji udziela Anna Deres
tel.: 22 55 99 938 aderes@konfederacjalewiatan.pl

PROGRAM
10:00 Rejestracja, kawa powitalna
10:30 Otwarcie 
Mariusz Haładyj
– Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
Lech Pilawski
– Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan
Grzegorz Lang
– Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki
Roman Rewald
– Prezes
Jeremi Mordasewicz
– Doradca Zarządu Konfederacji Lewiatan
11:30 Podpisanie aktu otwierającego projekt Mazowieckie Centrum
Arbitrażu i Mediacji
11:55 Przerwa kawowa
12:15

Wystąpienia

Szanse rozwoju mediacji gospodarczej w Polsce. Stosunek sędziów w Polsce do instytucji mediacji gospodarczej, a obciążenie pracy sądów. Istotne aspekty
Ewa Malinowska – Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie

Rozwój mediacji z perspektywy radców prawnych. Aplikacja radcowska a przygotowanie radców do wyzwań nowoczesnej gospodarki
Włodzimierz Chróścik – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych

Rozwój mediacji z perspektywy adwokatów. Aplikacja adwokacka a przygotowanie adwokatów do wyzwań nowoczesnej gospodarki
Paweł Zbigniew Rybiński – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej

Mediacja w Polsce; próba oceny rozwoju od wprowadzenia zmiany do KPC i wnioski na przyszłość
Maciej Bobrowicz – Prezes Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

Rozwój mediacji w Polsce a budowa kapitału społecznego
dr Ewa Gmurzyńska – Kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

13:20 Lunch
14:30 Panel Dyskusyjny
Mediacja i arbitraż – szanse na koegzystencję

Moderator: mec. Roman Rewald

Uczestnicy: mec. Maciej Bobrowicz, mec. Katarzyna Ciszewska-Przyłuska, mec. Iwo Gabrysiak, dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, dr Piotr Jakubik, mec. Piotr Nowaczyk (tbc), mec. Sylwester Pieckowski
15:40Zakończenie konferencji

Udostępnij na: