Komisje stałe OIRP w Warszawie

Komisja ds. Aplikacji
Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka – Przewodniczący komisji
Mateusz Woiński – opiekun I roku szkoleniowego na aplikacji
Agnieszka Sołtys – opiekun II roku szkoleniowego na aplikacji
Kinga Wójcicka-Pogorzelec – opiekun III roku szkoleniowego na aplikacji

Komisja ds. Doskonalenia Zawodowego
Łukasz Leja – Przewodniczący komisji
Karolina Bartos
Patrycja Bartosz-Burdiak
Artur Bierć
Adrian Dworzyński
Michał Gajewski
Robert Grzegorek
Katarzyna Kaszuba
Anna Kępska
Agnieszka Kowalska
Małgorzata Kubik-Trojanowska
Monika Kwiatkowska
Mariusz Maciejewski
Robert Mikulski
Marcin Milewski
Lidia Pałaszewska
Krzysztof Przychodaj
Mariusz Pstruś
Agnieszka Roguska-Kikoła
Elżbieta Sienicka
Tomasz Szołucha
Katarzyna Więzak
Agnieszka Wilk-Ilewicz
Tadeusz Zembrzuski

Komisja ds. Integracji Środowiskowej i Pomocy Koleżeńskiej
Tomasz Nawrot – Przewodniczący komisji
Olga Barankiewicz
Marta Bieniek
Grażyna Brzozowska
Kamila Bury
Jarosław Dąbkowski
Agnieszka Derkowska
Paweł Grądzki
Katarzyna Gregorczyk
Piotr Grodzki
Aldona Kaniewska
Sławomir Kujawa
Tomasz Łukasiewicz
Mikołaj Pedrycz
Piotr Piwowarczyk
Michał Rytel
Karolina Sobczuk-Marciniak
Piotr Turowicz
Maciej Zaleski

Komisja Promocji i Rozwoju Zawodowego
Bartosz Brylski – Przewodniczący komisji
Paweł Barański
Magdalena Bartosiewicz
Daniel Dębecki
Robert Durlik
Marcin Góra
Justyna Karczmarz
Agnieszka Kędzior
Joanna Kozłowska
Adam Lonty
Sonia Maliszewska-Kowalczyk
Aleksandra Marzec-Mackiewicz
Piotr Piłat
Łukasz Urbański
Anna Zaręba-Faracik
Sławomir Żałobka

Komisja ds. Wykonywania Zawodu
Łukasz Oleksiuk – Przewodniczący komisji
Henryk Dąbrowski
Robert Durlik
Mariusz Fistek
Cezary Gawlas
Przemysław Jabłonowski
Paulina Moździerz
Karol Pękalski
Piotr Strumiński
Małgorzata Szum
Piotr Trębicki
Iwona Trzeciak
Konrad Wasilewski
Katarzyna Wąsowska-Osial
Izabela Witczak-Kripiec
Paweł Wójcik
Aleksandra Zagroba

Komisja Zagraniczna
Piotr Wieczorkiewicz – Przewodniczący komisji
Anna Adamczak
Katarzyna Barańska
Monika Bocian
Agnieszka Ciarkowska
Marta Jastrzębska
Jacek Jonak
Paulina Kolowca
Sylwia Kołodziej
Radosław Radosławski
Michał Sękowski
Magdalena Zabłocka

Udostępnij na: