● Komisja Zagraniczna pomaga obywatelom Ukrainy

Program udzielania porad prawnych obywatelom Ukrainy organizowany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego.

W piśmie do Dziekana Rady OIRP w Warszawie Włodzimierza Chróścika sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki napisał: Mam przyjemność poinformować Pana Dziekana, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przychylił się do Państwa prośby i przyjął zaproszenie do objęcia honorowego patronatu nad tym ważnym projektem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. W imieniu Prezydenta RP pragnę wyrazić przekonanie, że świadczenie pomocy prawnej pro bono przebywającym w Polsce obywatelom Ukrainy pozbawionym na co dzień dostępu do profesjonalnej porady prawnej przyczyni się do pomyślnego rozwiązania wielu problemów życiowych i prawnych tych osób i będzie wyrazem naszej solidarności z narodem ukraińskim. 

Akcja została zapoczątkowana z inicjatywy Komisji Zagranicznej OIRP w Warszawie już w grudniu 2013 r. Jej celem było wsparcie obywateli Ukrainy przez radców prawnych warszawskiej Izby, podyktowane chęcią okazania solidarności z Narodem Ukraińskim, który w tym trudnym okresie pokazywał swoje proeuropejskie aspiracje. Praktycznym wyrazem tej solidarności były zorganizowane przez OIRP w Warszawie dyżury radców prawnych świadczących bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy, w zakresie spraw związanych z ich pobytem w Polsce oraz podejmowaniem pracy.

Po pomoc prawną zgłosiło się kilkudziesięciu obywateli Ukrainy, którym radcowie prawni udzielili bezpłatnych porad prawnych.

W dniu 5 grudnia 2013 roku Komisja Zagraniczna podjęła uchwałę nr 1/2013 w sprawie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej obywatelom Ukrainy w zakresie spraw związanych z pobytem w Polsce oraz podejmowaniem pracy

 § 1

Komisja Zagraniczna Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w imieniu członków Izby warszawskiej deklaruje poparcie dla dążeń Ukrainy ku jak najściślejszej integracji z Unią Europejską.

Wyrażamy przekonanie, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej służyć będzie zarówno Ukrainie jak i całej Wspólnocie, i stanowić będzie gwarancję przestrzegania praw człowieka i obywatela.

Mając na uwadze bieżące wydarzenia na Ukrainie, Komisja Zagraniczna podjęła inicjatywę zmierzającą do udzielania obywatelom Ukrainy znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie spraw związanych z pobytem w Polsce oraz podejmowaniem pracy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Udostępnij na: