KOLMERS Legal zatrudni radcę prawnego

Od Kandydatki / Kandydata oczekujemy:

 • uprawnień zawodowych radcy prawnego;
 • praktycznej znajomości prawa handlowego, prawa cywilnego oraz procedury cywilnej;
 • kilkuletniego doświadczenia w pracy w kancelarii prawnej lub w dziale prawnym spółki;
 • praktycznego doświadczenia w przygotowywaniu umów cywilnoprawnych oraz pism procesowych;
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, w tym prawniczego;
 • zaangażowania w pracę,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • samodzielności w pracy.

Twoje zadania:

 • bieżąca obsługa prawna klientów Kancelarii, w szczególności przygotowywanie porad, opinii prawnych, projektów umów i pism procesowych;
 • zastępstwo procesowe;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • uczestnictwo w negocjacjach biznesowych;
 • bieżący kontakt z klientami w zakresie powierzonych do obsługi spraw.

Oferujemy:

 • przyjazną i partnerską atmosferę;
 • szkolenia z języka angielskiego i umiejętności miękkich;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania,
 • pracę w godzinach 9-17,
 • praca w systemie częściowo zdalnym,
 • uczestnictwo w targach i imprezach branżowych;
 • pomoc w rozwoju marki osobistej;
 • wyjścia integracyjne;
 • zaangażowanie i wsparcie pozostałych członków zespołu.

Jeżeli spełniasz wymagania i jesteś zainteresowany – prześlij nam swoją aplikację (CV) na adres: rekrutacja@kolmers.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest KOLMERS LEGAL Kolanowski Stanik sp.k. z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować listownie pod adresem: ul. Puławska 39 lok. 40, 02-508 Warszawa lub przez maila: biuro [at] kolmers.pl.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).
 4. Twoje dane będą przetwarzane na czas prowadzenia procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych), a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 6. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Udostępnij na: