Kolejny tydzień uczestnictwa Izby warszawskiej w seminariach na konferencji IBA „Virtually Together”

W ostatnich dniach wielkiego wydarzenia organizowanego przez International Bar Association, trzy spotkania wydały się szczególnie interesujące – sesja dotycząca korzystania z legaltech przy działalności prawniczej pro bono, digitalizacja pracy prawników oraz bardzo aktualny temat uregulowania prawnego statusu tzw. sygnalistów.

W ramach pierwszego z powyższych spotkań pt. „The Use of technology in pro bono – advantages, pitfalls and lessons learned” przedstawiono kilka niezwykle nowatorskich rozwiązań w zakresie organizacji pomocy pro bono i jej finansowania. Pierwszy pomysł bazował na koncepcji zbiórki środków na cele społecznie użyteczne z wykorzystaniem platform crowdfundingowych. Kolejna prezentacja przedstawiała możliwości wykorzystania technologii blockchain w usługach pro bono. Ostatnie z prezentowanych rozwiązań było zastosowane przez Fundację Pombo z Hiszpanii. Koncepcja transparentnego finansowania działalności organizacji pozarządowej świadczącej usługi pro bono polega bowiem na wykupywaniu przez sponsorów programów pro bono tzw. „tokenów”. Każdy token ma swoją wartość i może być przeznaczony na wybrany przez darczyńcę projekt. Dzięki platformie internetowej dany sponsor może później śledzić jak powyższe środki zostały wykorzystane. Nowe technologie wkraczają coraz silniej do działalności społecznej prawników, za ich pomocą możliwe jest także usprawnienie udzielania pomocy pro bono. Nie oznacza to rezygnacji z tradycyjnych form wsparcia; gros potrzebujących jest wciąż wykluczonych informatycznie i bez osobistego kontaktu nie uzyska niezbędnego wsparcia prawnego.

Kolejne wykłady konferencji, stanowiły przyczynek do dyskusji o zmianach w prawniczej codzienności, m.in. potrzeby czerpania przez prawników z wiedzy i doświadczeń innych branż. Rozmawiano o konieczności sięgania po nowoczesną technologię, powrót do autentyczności i unikanie nadmiernego formalizmu. Przedstawiciele gałęzi consultingu, mediów czy PR-u zgodnie przyznali, że nawet nowoczesny i zaawansowany marketing nie wygra z prawniczym zaangażowaniem i indywidualną dbałością o klienta. Eksperci omawiali także kluczowe zmiany w sposobach pracy prawników, zachodzące szczególnie w czasie pandemii COVID-19. Szeroko dyskutowano również kwestię prowadzenia rozpraw sądowych w trybie on-line. Uczestnicy podsumowali, że być może taka forma prowadzenia posiedzeń stanie się powszechna, także po pandemii.

Oprócz powyższych, na konferencji nie zabrakło tematów, szczególnie ważnych w obecnej praktyce prawniczej. Szczegółowo omawiano status prawny tzw. sygnalistów w UE. Do 17 grudnia 2021 kraje członkowskie UE muszą bowiem implementować unijną Dyrektywę regulującą status prawny takich osób. Implementacja dyrektywy będzie powodowała szereg nowych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców, także w Polsce.