Klimaszewska, Smyk & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k. zatrudni aplikanta radcowskiego

Zainteresowane osoby proszone są o: 1) przesłanie CV oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, 2) opisanie dyspozycyjności oraz oczekiwań finansowych. Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@kslegal.pl. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Klimaszewska, Smyk & Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie. Można się z nami kontaktować w sposób podany na naszej stronie internetowej. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach aplikacyjnych w celu aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko aplikanta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią / Pana zgody. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do zakończenia procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od ich pozyskania lub przedawnienia roszczeń. Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) prawo do przenoszenia danych, g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, h) prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacja o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym).

Udostępnij na: