Kijewski, Graś sp.k. – r.pr. ochrona dóbr osobistych, własność intelektualna i przemysłowa

Kijewski, Graś sp.k. poszukuje adwokata lub radcy prawnego do zespołu ochrony dóbr osobistych, praw własności intelektualnej i przemysłowej.

 

 

 

Oferta adresowana jest do adwokatów i radców prawnych wykonujących zawód.

 

 

 

Na co możesz liczyć?

 

 1. Od pierwszego dnia zostaniesz zaangażowany w prowadzenie postępowań sądowych (bezpośredni kontakt z klientem, zastępstwo procesowe, sporządzanie pism procesowych).
 2. Będziesz przygotowywał i analizował umowy, sporządzał opinie prawne oraz raporty dla klientów.

 

 

 

Czego oczekujemy?

 

 1. samodzielnego identyfikowania i rozwiązywania problemów prawnych klientów,
 2. umiejętności pracy nad kilkoma projektami jednocześnie i podejmowania samodzielnych decyzji pod presją czasu,
 3. dobrej znajomości języka angielskiego, w tym terminologii prawniczej,

 

 

 

Dlaczego warto?

 

 1. Masz szansę samodzielnie prowadzić postepowania sądowe osób z pierwszych stron gazet oraz portali internetowych.
 2. Będzie doradzał właścicielom znanych marek odzieżowych.
 3. Otrzymasz odpowiedzialne zadania.
 4. Będziesz częścią zespołu, który lubi ze sobą pracować, podziela te same wartości i tworzy inspirujące miejsce w centrum Warszawy.

 

 

 

Jak wygląda przebieg rekrutacji?

 

 1. Prześlij swoje CV (list motywacyjny nie jest wymagany) na adres rekrutacja@kglegal.pl z adnotacją w tytule wiadomości „Rekrutacja MZ – adwokat dobra osobiste”.
 2. Wybrane osoby zaprosimy do udziału w spotkaniu, podczas którego porozmawiasz z liderem innego działu o dotychczasowych doświadczeniach zawodowych oraz merytorycznych aspektów prowadzonych przez siebie spraw.
 3. Ostatnim etapem będzie spotkanie ze wspólnikami podczas którego zaprezentujesz swoją osobę, dotychczasowe doświadczenia i pomysły oraz ustalisz szczegółowe warunki współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do kancelarii Kijewski, Graś Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa („Administrator danych”, „my”), zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Aplikacje powinny zawierać oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Kijewski, Graś Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Jestem świadoma/my, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie moich danych jest dobrowolne.”

 

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez Kijewski, Graś Sp.k. , umieść w CV dodatkową zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Kijewski, Graś Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa, danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

 

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail rekrutacja@kglegal.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

INFORMACJA OD ADMINISTRATORA

 

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) wysyłając adres na maila kancelaria@giodo.gov.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Twoje dane osobowe, jeśli wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji do momentu wycofania zgody.

 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

 

Udostępnij na: