Kierownika w Wydziale Przygotowania Przymusowej Restrukturyzacji w Departamencie Przymusowej Restrukturyzacji

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

 

Dołącz do naszego zespołu, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

 

 

Kierownika

 

 

 

w Wydziale Przygotowania Przymusowej Restrukturyzacji

 

w Departamencie Przymusowej Restrukturyzacji

 

 

 

Główne zadania:

 

 

 • przygotowanie proceduralne procesu przymusowej restrukturyzacji
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym i wykonywanie innych czynności związanych z tym postępowaniem,
 • przygotowywanie analiz przepisów prawa w zakresie przymusowej restrukturyzacji,
 • przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących przeprowadzania procesu restrukturyzacji banków,
 • analiza w zakresie możliwości zastosowania narzędzi i uprawnień w procesie przymusowej restrukturyzacji banków,
 • przygotowanie i udział w negocjacjach umów w zakresie przymusowej restrukturyzacji, w tym dotyczących udzielania wsparcia finansowego,
 • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w ramach  prowadzonych procesów przymusowej restrukturyzacji.

 

 

 

   Oczekiwania:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych lub administracji publicznej w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • praktyka w zakresie przygotowywania projektów decyzji administracyjnych i korespondencji prawnej,
 • znajomość prawa bankowego i regulacji rynku finansowego,
 • znajomość zagadnień ekonomicznych i finansowych,
 • otwartość na zmiany i chęć do podejmowania nowych wyzwań
 • dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej,
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych w ramach BFG,
 • możliwość współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami  w zakresie zadań wykonywanych przez Departament  Przymusowej Restrukturyzacji,
 • opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny, FitProfit i inne benefity.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 30 czerwca 2019 r.

 

 

 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty zgromadzone w bankach i SKOK-ach oraz odpowiada za przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych. Fundusz należy do sieci bezpieczeństwa finansowego i współodpowiada za stabilność finansową Polski.

 

Dołącz do naszego zespołu, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

 

 

Kierownika

 

 

 

w Wydziale Przygotowania Przymusowej Restrukturyzacji

 

w Departamencie Przymusowej Restrukturyzacji

 

 

 

Główne zadania:

 

 

 • przygotowanie proceduralne procesu przymusowej restrukturyzacji
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym i wykonywanie innych czynności związanych z tym postępowaniem,
 • przygotowywanie analiz przepisów prawa w zakresie przymusowej restrukturyzacji,
 • przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących przeprowadzania procesu restrukturyzacji banków,
 • analiza w zakresie możliwości zastosowania narzędzi i uprawnień w procesie przymusowej restrukturyzacji banków,
 • przygotowanie i udział w negocjacjach umów w zakresie przymusowej restrukturyzacji, w tym dotyczących udzielania wsparcia finansowego,
 • współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w ramach  prowadzonych procesów przymusowej restrukturyzacji.

 

 

 

   Oczekiwania:

 

 

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych lub administracji publicznej w obszarze prowadzenia postępowań administracyjnych,
 • praktyka w zakresie przygotowywania projektów decyzji administracyjnych i korespondencji prawnej,
 • znajomość prawa bankowego i regulacji rynku finansowego,
 • znajomość zagadnień ekonomicznych i finansowych,
 • otwartość na zmiany i chęć do podejmowania nowych wyzwań
 • dobra organizacja pracy, samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

Oferujemy:

 

 

 • unikalną szansę nabycia cennych umiejętności i wiedzy praktycznej,
 • pracę w interdyscyplinarnych zespołach zadaniowych w ramach BFG,
 • możliwość współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami  w zakresie zadań wykonywanych przez Departament  Przymusowej Restrukturyzacji,
 • opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny, FitProfit i inne benefity.

 

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV na adres:

rekrutacja@bfg.pl do 30 czerwca 2019 r.

 

 

 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji realizowanych w ciągu roku od daty złożenia przeze mnie niniejszej aplikacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

 

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla składającego aplikację, zmieszczoną na stronie internetowej  Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Prowadzący proces rekrutacji zapewniają poufność.

 

Udostępnij na: