Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu

Druki do pobrania

Zgodnie z wymogiem określonym art. 8 ust. 3 ustawy o radcach prawnych radcy prawni mają obowiązek zawiadamiania Rady OIRP o podjęciu wykonywania zawodu, formach jego wykonywania, adresie wykonywanej działalności, a także o wszelkich zmianach dotyczących wykonywania zawodu. Realizacja tego obowiązku ...

Zobacz więcej