Urzędówki

Poszukiwani radcy prawni do pełnienia funkcji kuratora dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim

Szanowni Państwo, w związku z pismem Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, zwracamy się z pytaniem czy  ktoś z Państwa podjąłby się funkcji kuratora dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w sprawie toczącej się przed ww. Sądem Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres ...

Zobacz więcej

Kasy fiskalne a radca prawny wyznaczony jako pełnomocnik z urzędu

1. Uwagi ogólne Ze strony radców prawnych wyznaczonych jako pełnomocnicy z urzędu zgłaszane są wątpliwości co do konieczności ewidencjonowania takich usług za pomocą kas rejestrujących, zwanych potocznie kasami fiskalnymi. Wątpliwości te są ściśle związane z dotychczasową niejednolitą praktyką wystawiania faktur ...

Zobacz więcej

Prowadzenie spraw z urzędu

Radcowie prawni, bez względu na formę wykonywania zawodu, są zobowiązani, zgodnie z ustawą, do prowadzenia spraw z urzędu, po wyznaczeniu ich przez organ samorządu zawodowego, w następstwie ustanowienia przez sąd radcy prawnego dla osoby zwolnionej z kosztów sądowych. Wyznaczenie radcy ...

Zobacz więcej

Pomoc prawna z urzędu – wyciąg z przepisów

Osobom prowadzącym sprawy z urzędu, w celu lepszego poruszania się w gąszczu przepisów regulujących tę sprawę proponujemy – w formie wyciągu z przepisów – podstawowe informacje dot. pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu. Podany wyciąg uwzględnia aktualny stan prawny, a więc ...

Zobacz więcej

Poszukiwani chętni do podejmowania się spraw z urzędu

Zwracamy się do Państwa z apelem o zgłaszanie się do dobrowolnego prowadzenia spraw z urzędu tj. poza regulaminową kolejnością alfabetyczną. Apel kierujemy do wszystkich radców wykonujących zawód, ale zwłaszcza do osób relatywnie niedawno wpisanych na listę radców prawnych, które poprzez ...

Zobacz więcej

Komunikat dla radców prowadzących sprawy z urzędu

Radców prawnych, którzy złożyli oświadczenie dotyczące podejmowania się pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu („oświadczenie”) uprzejmie informujemy, że niezależnie od wskazanego w informacji dotyczącej ustawowego obowiązku podawania Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych adresu dla doręczeń (http://www.oirpwarszawa.pl/obowiazek-aktualizacji-danych-osobowych-przez-radcow-prawnych/), nadal obowiązywać będzie podany w ...

Zobacz więcej

Opinia OBSiL dot. ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

Poniżej publikujemy opinię OBSiL KRRP dotyczącej zakresu obowiązku podwyższania opłaty przewidzianej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2016 ...

Zobacz więcej