Urzędówki

Kasy fiskalne a radca prawny wyznaczony jako pełnomocnik z urzędu

1. Uwagi ogólne Ze strony radców prawnych wyznaczonych jako pełnomocnicy z urzędu zgłaszane są wątpliwości co do konieczności ewidencjonowania takich usług za pomocą kas rejestrujących, zwanych potocznie kasami fiskalnymi. Wątpliwości te są ściśle związane z dotychczasową niejednolitą praktyką wystawiania faktur ...

Zobacz więcej

Prowadzenie spraw z urzędu

Radcowie prawni, bez względu na formę wykonywania zawodu, są zobowiązani, zgodnie z ustawą, do prowadzenia spraw z urzędu, po wyznaczeniu ich przez organ samorządu zawodowego, w następstwie ustanowienia przez sąd radcy prawnego dla osoby zwolnionej z kosztów sądowych. Wyznaczenie radcy ...

Zobacz więcej

Pomoc prawna z urzędu – wyciąg z przepisów

Osobom prowadzącym sprawy z urzędu, w celu lepszego poruszania się w gąszczu przepisów regulujących tę sprawę proponujemy – w formie wyciągu z przepisów – podstawowe informacje dot. pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu. Podany wyciąg uwzględnia aktualny stan prawny, a więc ...

Zobacz więcej

Poszukiwani chętni do podejmowania się spraw z urzędu

Zwracamy się do Państwa z apelem o zgłaszanie się do dobrowolnego prowadzenia spraw z urzędu tj. poza regulaminową kolejnością alfabetyczną. Apel kierujemy do wszystkich radców wykonujących zawód, ale zwłaszcza do osób relatywnie niedawno wpisanych na listę radców prawnych, które poprzez ...

Zobacz więcej

Urzędówki – akty prawne

Uchwała Nr 152 VII 2010 KRRP w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu Uchwała Nr 152 VII 2010 KRRP w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu

Zobacz więcej

Komunikat dla radców prowadzących sprawy z urzędu

Radców prawnych, którzy złożyli oświadczenie dotyczące podejmowania się pełnienia funkcji pełnomocnika z urzędu („oświadczenie”) uprzejmie informujemy, że niezależnie od wskazanego w informacji dotyczącej ustawowego obowiązku podawania Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych adresu dla doręczeń (http://www.oirpwarszawa.pl/obowiazek-aktualizacji-danych-osobowych-przez-radcow-prawnych/), nadal obowiązywać będzie podany w ...

Zobacz więcej

Opinia OBSiL dot. ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

Poniżej publikujemy opinię OBSiL KRRP dotyczącej zakresu obowiązku podwyższania opłaty przewidzianej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. z 2016 ...

Zobacz więcej

Poszukiwani radcy prawni z biegłą znajomością języka angielskiego

W związku z zapytaniem Sądu Rejonowy dla m. st. Warszawy, I Wydział Cywilny ,zwracamy się z pytaniem, czy ktoś z Państwa podjąłby się zastępstwa z urzędu w sprawie przed ww. sądem, wymagana biegła znajomość języka angielskiego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ...

Zobacz więcej

Poszukiwani radcy prawni z biegłą znajomością języka niemieckiego

W związku z zapytaniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny, zwracamy się z pytaniem, czy ktoś z Państwa podjąłby się zastępstwa z urzędu w sprawie przed ww. sądem, wymagana biegła znajomość języka niemieckiego Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail: ...

Zobacz więcej

Poszukiwani chętni w związku ze zmianą art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

W związku ze zmianą art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zgodnie z którym sąd ustanawia adwokata lub radcę prawnego z urzędu w każdej sprawie dotyczącej bezpośrednio osoby przyjmowanej do szpitala psychiatrycznego ...

Zobacz więcej