Ubezpieczenia

Ubezpieczenia OC radców prawnych na rok 2020-2022

Program ubezpieczeń dla radców prawnych 11 grudnia 2019 roku została zawarta, za pośrednictwem brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., nowa Umowa Generalna pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. W ramach umowy, ubezpieczeniem ...

Zobacz więcej

Ubezpieczenia – akty prawne

Uchwała Nr 7 VIII 2010 KRPP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych Uchwała Nr 70 VIII 2011 KRRP zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i ...

Zobacz więcej

Komunikat dla radców prawnych w sprawie ubezpieczeń w ramach Umowy Generalnej na 2021 rok

Pragniemy poinformować, iż Umowa Generalna zawarta pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. w dniu 11 grudnia 2019 r. w zakresie ubezpieczenia obowiązkowego OC radców prawnych obowiązuje nadal na niezmienionych zasadach, przy czym sumy gwarancyjne ...

Zobacz więcej

Zniżki dla radców prawnych w UNIQA na ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczyciel UNIQA przyznał radcom prawnym dodatkowe 20% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne (MOTOR) oraz mienia (HOME). Rabaty można wykorzystać przy zawieraniu ubezpieczeń za pośrednictwem strony internetowej. Radcowie prawni zainteresowani skorzystaniem z rabatu podczas zawierania ubezpieczeń za pośrednictwem strony internetowej https://www.uniqa.pl/ proszeni ...

Zobacz więcej