Przeszukania w kancelarii

W przypadku przeszukania w kancelariach

Uprzejmie przypominamy, że stosownie do art. 18 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, w przypadku przeszukania, w wyniku którego mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy zawodowej, radca prawny obowiązany jest żądać udziału przedstawiciela samorządu radców prawnych. W celu zapewnienia obecności przedstawiciela samorządu w ...

Zobacz więcej