Przeciwdziałanie praniu „brudnych” pieniędzy

Przeciwdziałanie praniu „brudnych” pieniędzy

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu radcy prawni, jako przedstawiciele zawodów zaufania publicznego również podlegają obowiązkom wynikającym z zapisów tej ustawy. W celu ułatwienia radcom prawnym zaznajomienia się z kwestiami ...

Zobacz więcej

Przeciwdziałanie praniu „brudnych” pieniędzy – akty prawne

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dyrektywa 2005 60 WE w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Ustawa z dnia 16 XI 2000 r. o ...

Zobacz więcej