Prawnicy zagraniczni

Wpis na listę prawników zagranicznych

Wykaz dokumentów do złożenia dla osób ubiegających się o wpis na listę prawników zagranicznych, prowadzoną przez Radę OIRP w Warszawie: Wniosek o wpis Dokument stwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis, lub uwierzytelnioną kopię takiego dokumentu Zaświadczenie wystawione przez właściwy ...

Zobacz więcej

Prawnicy zagraniczni – akty prawne

Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej Uchwała nr 500 V 2002 KRRP z dnia 13.12.2002 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia list prawników zagranicznych - teks jednolity Uchwała Nr 144 ...

Zobacz więcej