Ogłoszenia

Poszukiwani chętni do funkcji opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych lub niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy poszukuje wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych.  Osoby zainteresowane pełnieniem ww. funkcji lub uzyskaniem szerszej informacji na ten temat prosimy o kontakt z ...

Zobacz więcej

Wykaz lekarzy sądowych

Poniżej publikujemy linki do wykazów lekarzy sądowych uprawnionych do wydawania zaświadczenia potwierdzającego niezdolność do stawienia się na wezwanie w sądzie, w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Sądu Okręgowego w Płocku oraz Sądu Okręgowego w Siedlcach. ...

Zobacz więcej

Dyżur w ramach trybu przyśpieszonego e dniach 04.05.2021 r. i 24.12.2021 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie informuje, że w związku z Zarządzeniem w którym dni 4 maja 2021 r. oraz 24 grudnia 2021 r. ustalono dniami wolnymi od pracy, dyżur w ramach trybu przyśpieszonego: - w dniu 4 maja 2021 r. ...

Zobacz więcej

Wykaz biegłych sądowych

Stosowanie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) informujemy, że radca prawny Aleksandra Sewerynik została ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie muzyki, w szczególności plagiatu muzycznego, sporów dotyczących współautorstwa ...

Zobacz więcej

Komunikat w sprawie udzielania telefonicznych informacji

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w celu ochrony danych osobowych członków Izby warszawskiej, pracownicy Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie nie udzielają telefonicznych informacji dotyczących Państwa danych, poza wskazanymi w § 6 ust. 2 i 3 uchwały nr 110/VII/2010 ...

Zobacz więcej