Ogłoszenia

Poszukiwani chętni do funkcji opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych lub niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy poszukuje wśród radców prawnych i aplikantów radcowskich kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych.  Osoby zainteresowane pełnieniem ww. funkcji lub uzyskaniem szerszej informacji na ten temat prosimy o kontakt z ...

Zobacz więcej

Wykaz lekarzy sądowych

Poniżej publikujemy linki do wykazów lekarzy sądowych uprawnionych do wydawania zaświadczenia potwierdzającego niezdolność do stawienia się na wezwanie w sądzie, w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Sądu Okręgowego w Płocku oraz Sądu Okręgowego w Siedlcach. ...

Zobacz więcej

Dyżur w ramach trybu przyśpieszonego e dniach 04.05.2021 r. i 24.12.2021 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie informuje, że w związku z Zarządzeniem w którym dni 4 maja 2021 r. oraz 24 grudnia 2021 r. ustalono dniami wolnymi od pracy, dyżur w ramach trybu przyśpieszonego: - w dniu 4 maja 2021 r. ...

Zobacz więcej

Szybka aktualizacja danych w interesie radców

Codziennie do OIRP w Warszawie wpływają, zarówno drogą pocztową, jak i elektroniczną, uaktualnione dane od radców prawnych naszej Izby. Przypominamy, by wszyscy radcy wykonali możliwie najszybciej obowiązek aktualizacji danych osobowych – wynika on ze zmiany przepisów prawa, w szczególności przyznania ...

Zobacz więcej

Nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego oraz Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego

Z dniem 1 lipca 2015 r. wszedł w życie nowy Kodeks Etyki Radcy Prawnego, przyjęty uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. Również z dniem 1 lipca zaczęła obowiązywać nowa regulacja – Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego, przyjęty uchwałą Nr 94/IX/2015 ...

Zobacz więcej

Wykaz biegłych sądowych

Stosowanie do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133) informujemy, że radca prawny Aleksandra Sewerynik została ustanowiony biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie muzyki, w szczególności plagiatu muzycznego, sporów dotyczących współautorstwa ...

Zobacz więcej

Pokoje radcowskie w Poznaniu dla członków Izby warszawskiej

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, w ramach porozumień, w czterech poznańskich sądach wynajmuje pokoje dla radców prawnych. W pokojach tych znajdują się togi radcowskie oraz wyposażenie, które  umożliwia radcom prawnym przygotowanie kawy lub herbaty, zjedzenie zimnego posiłku, a przede ...

Zobacz więcej

Punkt informacyjny ds. Mediacji w Sądzie Rejonowym w Wołominie

Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie informuje, iż w ramach działań własnych utworzono w Sądzie Rejonowym w Wołominie Punkt Informacyjny ds. Mediacji. Obecnie w Sądzie Rejonowym w Wołominie, przy ulicy Prądzyńskiego 3 A, w sali nr 234, II piętro, zawodowi mediatorzy ...

Zobacz więcej

Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestrów znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, ...

Zobacz więcej

Informacja dot. konieczności wskazania przez radców prawnych informacji o byciu płatnikami podatku VAT

W związku z pismem Wiceprezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, informujemy, że radcowie prawni występujący w sprawach karnych i składający pełnomocnictwo proszeni są o wskazywanie czy są płatnikami podatku VAT.

Zobacz więcej

Utworzenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie informuje, że stosownie do rozporządzenia z dnia 9 września 2017 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i ...

Zobacz więcej

Udostępnianie informacji o toczących się postępowaniach

W związku z prośbą Prezesa Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie uprzejmie informujemy, że dla zachowania standardów ochrony danych, udostępnianie informacji o toczących się postępowaniach przez pracowników Biura Obsługi Interesantów telefonicznie, bezpośrednio jak i elektronicznie odbywa się w ...

Zobacz więcej

Komunikat w sprawie udzielania telefonicznych informacji

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w celu ochrony danych osobowych członków Izby warszawskiej, pracownicy Biura Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie nie udzielają telefonicznych informacji dotyczących Państwa danych, poza wskazanymi w § 6 ust. 2 i 3 uchwały nr 110/VII/2010 ...

Zobacz więcej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej uruchamia e-Powiadomienia

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zawiadamia, że realizując wymagania art. 49 ust. 2 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 roku, mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, w styczniu 2019 ...

Zobacz więcej

Zmiana siedziby Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

W związku ze zmianą lokalizacji IX Wydziału Wizytacyjnego, I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Cywilnego, III Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie mieszczących się dotychczas w gmachu przy al. Solidarności 127, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zarządził zamknięcie sekretariatów: ...

Zobacz więcej