Inne

Zalecenia CCBE w zakresie pomocy prawnej

Poniżej informacja zawierające zalecenia Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w zakresie pomocy prawnej. Zalecenia Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy w Zakresie Pomocy Prawnej

Zobacz więcej

Wytyczne CCBE w zakresie korzystania przez prawników z usług pracy w chmurze

Poniżej informacja Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy dotycząca zakresu korzystania przez prawników z usług pracy w chmurze. Wytyczne w zakresie korzystania przez prawników z usług pracy w chmurze

Zobacz więcej

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Na każdym przedsiębiorcy ciąży obowiązek deklarowania i uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska. Dotoczy on więc także każdego radcy prawnego prowadzącego indywidualną kancelarię jak i „spółek radcowskich”. Wydawać by się mogło, że kancelaria nie jest podmiotem uciążliwym dla środowiska i ...

Zobacz więcej

Nowe przepisy dotyczące ewidencji podatkowej od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie obowiązek przekazywania przez radców prawnych ksiąg podatkowych i deklaracji VAT w trybie Jednolitego Pliku Kontrolnego. W załączeniu publikujemy informację Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie obowiązku przekazywania ...

Zobacz więcej