Dyżury obrończe

Zgłoszenia chętnych do podejmowania się obrony oskarżonych w postępowaniach przyspieszonych w 2017 r.

Rada OIRP w Warszawie poszukuje chętnych radców prawnych, uprawnionych do pełnienia funkcji obrońcy w sprawach karnych, którzy w razie potrzeby podjęliby się zastępstwa radcy prawnego pełniącego tzw. dyżur obrończy w celu zapewnienia oskarżonemu obrońcy w postępowaniu przyspieszonym. Lista osób deklarujących ...

Zobacz więcej

Zgłoszenia chętnych do podejmowania się funkcji obrońcy z urzędu w związku z prowadzonym wobec doradcy podatkowego postępowaniem dyscyplinarnym

W związku z pismem Krajowej Izby Doradców Podatkowych Rada OIRP w Warszawie poszukuje radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiadających uprawnienia do obron w postępowaniach karnych, deklarujących chęć podejmowania funkcji obrońcy ...

Zobacz więcej

Dyżury obrończe w postępowaniu przyspieszonym

Komisja ds. Wykonywania Zawodu przypomina, iż z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 poz. 1247, z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra ...

Zobacz więcej