Komisja Zagraniczna

● Cele Komisji Zagranicznej

Sprawy, którymi zajmują się radcowie prawni coraz częściej mają charakter międzynarodowy i wymagają sprawnego poruszania się po zróżnicowanych systemach prawnych. Dlatego ważnym obszarem działalności warszawskiej OIRP jest wspieranie jej członków w zdobywaniu zagranicznych kontaktów oraz poszerzaniu wiedzy na temat prawa ...

Zobacz więcej

Mission of the Foreign Affairs Committee

The matters handled by attorneys at law are increasingly international in scope and require effective navigation through varying legal systems. This is why one of the important areas of activity of the Warsaw Bar Association is supporting its members in ...

Zobacz więcej

Contact us

Warsaw Bar Association 15/16 Żytnia Street, 01-014 Warsaw, Poland tel.: +48 22 862 41 69 (-71) fax: +48 22 862 41 73 e-mail: foreigncommittee@warsawbarassociation.pl

Zobacz więcej