Działalność Rady/Activity of the Council

● Aktywność OIRP w Warszawie na forum międzynarodowym

Aktywność Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie na forum międzynarodowym polega przede wszystkim na: działaniu na rzecz wymiany doświadczeń zawodowych z prawnikami z innych państw, podejmowaniu działań na rzecz integracji międzynarodowego środowiska prawniczego, udziale w krajowych i międzynarodowych inicjatywach dotyczących ...

Zobacz więcej

Activity of the Warsaw Bar Association in the international forum

The activity of the Warsaw Bar Association in the international forum primarily involves: • Sharing professional experience with lawyers from other countries • Undertaking initiatives toward international integration of the legal community • Participation in national and international initiatives for ...

Zobacz więcej