Aktualności/News

● Staż w Barcelonie – aktualizacja

Komisja Zagraniczna Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie uprzejmie informuje, że wszyscy aplikujący, którzy zgłosili swoją kandydaturę do odbycia staży w kancelariach w Barcelonie, zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu. Ich zgłoszenia zostały przekazane Izbie w Barcelonie (www.ICAB.es), która informację o stażach zamieściła na swojej stronie internetowej w zakładce Formación internacional. Po otrzymaniu ...

Zobacz więcej

Internship in Barcelona – update

The Foreign Affairs Committee of the Warsaw Bar Association is pleased to announce that all applicants who submitted their candidacies for internships at law firms in Barcelona qualified for the next stage. Their applications have been forwarded to the Barcelona Bar Association ...

Zobacz więcej

● Program Praktyk International Bar Association

Komisja Zagraniczna Rady OIRP w Warszawie uprzejmie informuje, że na stronie internetowej International Bar Association znajdą Państwo wiadomości dotyczące praktyk i staży dostępnych dla studentów prawa, studentów studiów podyplomowych prawa oraz radców prawnych, którzy w bieżącym roku zostali wpisani na ...

Zobacz więcej

International Bar Association internships

The Foreign Affairs Committee of the Warsaw Bar Association is pleased to announce that members may find information at the website of the International Bar Association about the IBA’s legal internship program for undergraduate law students, postgraduate law students, and ...

Zobacz więcej

● Baza danych radców prawnych przed Trybunałem w Strasburgu

Komisja Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych, działając na mocy Uchwały KRRP nr 24/IX/2014 z dnia 14 marca 2014 r. i realizując cele statutowe polegające m.in. na wspieraniu współpracy z instytucjami międzynarodowymi działającymi w obszarze praw człowieka, zaprasza do składania ...

Zobacz więcej

Database of counsel before the European Court of Human Rights

The Human Rights Committee of the National Council of Legal Advisers (KRRP), acting pursuant to KRRP Resolution No. 24/IX/2014 of 14 March 2014 and pursuing its statutory purposes including support for cooperation with international institutions promoting human rights, invites attorneys ...

Zobacz więcej

● Kilka wyroków TSUE dotyczących radcy prawnego/adwokata w UE

Koniec roku to dobry moment na podsumowania i wnioski. Warto pamiętać, że sposób wykonywania zawodu radcy prawnego/adwokata to nie tylko nasze wewnętrzne regulacje, ale, w stosunku do tego, w jaki sposób chcemy wykonywać zawód poza granicami naszego państwa, także regulacje ...

Zobacz więcej

A few rulings from the European Court of Justice affecting law practice in the EU

The end of the year is a good moment to take stock and reach conclusions. We should bear in mind that the way we practise the legal profession is not just a question of our internal regulations, but depending on ...

Zobacz więcej

„Manual on the law relating to violence against women” – podsumowanie projektu TRAVAW dotyczącego problematyki przemocy wobec kobiet

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem w języku angielskim obejmującym swoim przedmiotem prawo odnoszące się do kwestii przemocy wobec kobiet w Anglii i Walii, Grecji, Irlandii, Włoszech, Irlandii Północnej, Polsce oraz Hiszpanii – „Manual on the law relating to violence ...

Zobacz więcej

ERA - materiały szkoleniowe programu nt. postępowań przed organami Unii Europejskiej

W imieniu Komisji Zagranicznej KRRP informujemy, że Akademia Prawa Europejskiego ERA, będąca organizatorem międzynarodowego programu edukacyjnego nt. postępowań przed organami Unii Europejskiej, udostępniła w sieci materiały szkoleniowe z tego kursu. Wszystkie można pobrać nieodpłatnie na stronie organizacji. Program miał formę ...

Zobacz więcej

Webinaria programu TRALIM2 nt. prawa migracyjnego i azylu

Komisja Zagraniczna KRRP i Komisja Praw Człowieka KRRP zapraszają na trzy webinaria dotyczące problematyki migracji i azylu, które odbędą się w dniach: 26 stycznia 2021 r., 3 lutego 2021 r. oraz 4 lutego 2021 r., które odbędą się w ramach ...

Zobacz więcej