Prezydium Rady

Prezydium Rady OIRP w Warszawie

Monika Całkiewicz – Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik – Wicedziekan Rady Adam Król – Wicedziekan Rady Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady Anna Sękowska – Sekretarz Rady Norbert Tomasz Warecki – Skarbnik Rady Piotr Grodzki – Członek Prezydium

Zobacz więcej

Dyżury członków Prezydium Rady OIRP w Warszawie

Z członkami Prezydium Rady OIRP w Warszawie można się spotkać podczas wtorkowych dyżurów, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu w Sekretariacie Rady, tel. 22 862 41 69 (do -71), wew. 104 i 159.

Zobacz więcej