Prezydium Rady

Prezydium Rady OIRP w Warszawie

Włodzimierz Chróścik – Dziekan Rady Monika Całkiewicz – Wicedziekan Rady Agnieszka Sawaszkiewicz-Żałobka – Wicedziekan Rady Rafał Stankiewicz – Wicedziekan Rady Anna Sękowska – Sekretarz Rady Adam Król – Skarbnik Rady Łukasz Leja – Członek Prezydium Rady

Zobacz więcej

Dyżury członków Prezydium Rady OIRP w Warszawie

Z członkami Prezydium można się spotkać po wcześniejszym ustaleniu terminu w Sekretariacie Rady, tel. 22 862 41 69 (do -71), wew. 104 i 159. We wtorki w siedzibie Izby warszawskiej dyżurują: Dziekan Rady Włodzimierz Chróścik – w godz. 15.00–17.00 Wicedziekan Rady ...

Zobacz więcej