Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

ODWOŁANIE ROZPRAW I POSIEDZEŃ

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP w Warszawie informuje o odwołaniu wszystkich rozpraw i posiedzeń przed tym Sądem wyznaczonych w dniach 13.03.-3.04.2020 r. (włącznie). O wyznaczeniu kolejnych terminów w tych sprawach strony będą informowane przez Sąd

Zobacz więcej

Dyżur Przewodniczącego Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Gerard Dźwigała poniedziałki w godz. 09.00–11.00   Spotkania z Przewodniczącym Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego tel. 22 862 41 69 (-72) wew. 135 lub 152.

Zobacz więcej

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przy OIRP w Warszawie

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie X kadencji został wybrany przez Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w dniu 14 czerwca 2016 r. w następującym składzie: Gerard Dźwigała – Przewodniczący Igor Bąkowski Andrzej Dudziuk Tomasz Iwańczuk Robert Karpiński ...

Zobacz więcej