Fundusz Pomocy Koleżeńskiej

Sanatoria

Krajowa Rada Radców Prawnych trzy razy do roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla radców prawnych spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 4029,00 zł.). Seniorem w rozumieniu Funduszu jest ...

Zobacz więcej

Kapituła Seniora

Oferta pomocy Kapituły Seniora adresowana jest do emerytów, rencistów niewykonujących pracy zawodowej, których dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty  4029,00 zł. Rzecznik Kapituły Funduszu Seniora udziela pomocy w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej stałej bądź okresowej. Poniżej znajdą Państwo dwa formularze ...

Zobacz więcej

Zapomogi

Radcy prawni znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej czy zdrowotnej, a także w przypadkach losowych mogą zwrócić się o udzielnie doraźnej pomocy finansowej do Funduszu Pomocy Koleżeńskiej przy OIRP w Warszawie. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest przesłanie do ...

Zobacz więcej

Spotkania integracyjno-wczasowe radców prawnych Seniorów

Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusów sanatoryjnych w 2020 r. Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”, w pełni płatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy limitów ...

Zobacz więcej