Fundusz Pomocy Koleżeńskiej

Sanatoria

Poniżej publikujemy oferty trzech turnusów sanatoryjnych. Oferty zostały uzyskane przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz przez Klub Seniora w OIRP w Olsztynie. Żadna z poniższych ofert dotyczących turnusów sanatoryjnych nie korzysta z dofinansowania przez Krajową Izbę Radców Prawnych, albowiem w ...

Zobacz więcej

Kapituła Seniora

W dniu 5 grudnia 2020 r. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę o zawieszeniu działalności Funduszu Seniora do końca 2021 r. Zgodnie z uchwałą w budżecie Krajowej Rady Radców Prawnych na 2021 r. na Fundusz Seniora nie przeznacza się środków, ...

Zobacz więcej

Zapomogi

Radcy prawni znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej czy zdrowotnej, a także w przypadkach losowych mogą zwrócić się o udzielnie doraźnej pomocy finansowej do Funduszu Pomocy Koleżeńskiej przy OIRP w Warszawie. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest przesłanie do ...

Zobacz więcej