Fundusz Pomocy Koleżeńskiej

Sanatoria

Poniżej publikujemy oferty turnusów sanatoryjnych. Oferty zostały uzyskane przez Krajową Izbę Radców Prawnych oraz przez Klub Seniora w OIRP w Olsztynie. Żadna z poniższych ofert dotyczących turnusów sanatoryjnych nie korzysta z dofinansowania przez Krajową Izbę Radców Prawnych, albowiem w dniu ...

Zobacz więcej

Kapituła Seniora

W dniu 5 grudnia 2020 r. Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę o zawieszeniu działalności Funduszu Seniora do końca 2021 r. Zgodnie z uchwałą w budżecie Krajowej Rady Radców Prawnych na 2021 r. na Fundusz Seniora nie przeznacza się środków, ...

Zobacz więcej

Fundusz Pomocy Koleżeńskiej OIRP w Warszawie

Celem Funduszu jest udzielanie radcom prawnym i aplikantom radcowskim, wpisanym na listy prowadzone przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, pomocy socjalnej w formie zapomóg przyznawanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Pomoc jest ...

Zobacz więcej