Fundusz Pomocy Koleżeńskiej

Sanatoria

Krajowa Rada Radców Prawnych trzy razy do roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla radców prawnych spełniających kryteria do ubiegania się o pomoc z Funduszu Seniora (dochód miesięczny netto osoby zainteresowanej nie może przekroczyć kwoty 3745,00 zł.). Seniorem w rozumieniu Funduszu jest ...

Zobacz więcej

Kapituła Seniora

Oferta pomocy Kapituły Seniora adresowana jest do emerytów, rencistów niewykonujących pracy zawodowej, których dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty  3 745,00 zł. Rzecznik Kapituły Funduszu Seniora udziela pomocy w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej stałej bądź okresowej. Poniżej znajdą Państwo dwa ...

Zobacz więcej

Zapomogi

Radcy prawni znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej czy zdrowotnej, a także w przypadkach losowych mogą zwrócić się o udzielnie doraźnej pomocy finansowej do Funduszu Pomocy Koleżeńskiej przy OIRP w Warszawie. Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest przesłanie do ...

Zobacz więcej

Spotkania integracyjno-wczasowe radców prawnych Seniorów

Kapituły Funduszu Seniora Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie ogólnopolskich spotkań integracyjno-wczasowych radców prawnych seniorów i turnusów sanatoryjnych w 2020 r. Ogólnopolskie integracyjne spotkania radców prawnych seniorów w formule „open”, w pełni płatne przez uczestników, bez jakiekolwiek reglamentacji, czy limitów ...

Zobacz więcej