Wykłady on-line

Wykłady transmitowane on-line dostępne w Extranecie dla radców prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach transmitowanych on-line. Wykłady on-line transmitowane będą w terminach i o czasie ustalonych dla poniedziałków i wtorków radcowskich. Za udział w jednym wykładzie on-line będzie można uzyskać 4 punkty szkoleniowe. Szczegółowe ...

Zobacz więcej