Szkolenia warsztatowe

Odpłatne warsztatowe szkolenia stacjonarne

Odpłatne szkolenia warsztatowe – to jednodniowe kilkugodzinne szkolenia organizowane w małych grupach do 40 osób. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, tematów spotkań oraz wykładowców, programu i odpłatności publikowane są na tablicach ogłoszeń przy wejściu do Biura oraz na stronie internetowej i ...

Zobacz więcej

WARSZTAT - Radca prawny w RODO. RODO w placówkach medycznych - 05.03.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 05.03.2019 r. godz. 9.30-16:20. W ramach warsztatu omówiony zostanie charakter relacji jaka istnieje pomiędzy przepisami ...

Zobacz więcej

WARSZTAT - Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu. RODO w administracji - 12.03.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 12.03.2019 r. godz. 9.30-16:20. Celem warsztatu jest omówienie ...

Zobacz więcej

WARSZTAT - Dokumentacja RODO czyli jakie dokumenty warto przygotować aby dostosować organizację do wymogów RODO - 19.03.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 19.03.2019 r. godz. 9.30-16:20. Projektowanie dokumentacji, polityk oraz procedur wykazujących przestrzeganie RODO zgodnie z zasadą ...

Zobacz więcej

WARSZTAT - RODO w działalności marketingowej. Umowy powierzenia przetwarzania w praktyce - 26.03.2019 r.

Komisja Doskonalenia Zawodowego Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza radców prawnych do udziału w warsztacie, który odbędzie w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie przy ul. Żytniej 15 lok.16, w dniu 26.03.2019 r. godz. 9.30-16:20. Celem warsztatu jest omówienie wybranych zagadnień związanych z zapewnieniem zgodności z ...

Zobacz więcej