Piątki radcowskie w Siedlcach

Piątki radcowskie w Siedlcach II kwartał 2019 r.

Komisja ds. doskonalenia zawodowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie zaprasza na 2-godzinne wykłady w ramach „piątków radcowskich” w Siedlcach, które odbywają się w Muzeum Regionalnym przy ul. Piłsudskiego 1 w godz. 17:15–18:45. 5 kwietnia 2019 17.15 Dział spadku aspekty materialnoprawne i procesowe - Kamila Paluszkiewicz-Brolska, sędzia ...

Zobacz więcej