Szkolenia nieodpłatne

Szkolenie interaktywne, połączone z rozwiązywaniem konkretnych przypadków, dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych - 17-18 czerwca 2019 r. i 20 września 2019 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS zaprasza na Szkolenie interaktywne, połączone z rozwiązywaniem konkretnych przypadków, dotyczące Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych ...

Zobacz więcej