Szkolenia nieodpłatne

SZKOLENIE ON-LINE – Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 – 10 września 2020 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wraz z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS zaprasza na szkolenie w formie webinarium dotyczące problematyki jurysdykcji międzynarodowej na gruncie zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach ...

Zobacz więcej