Poniedziałki radcowskie

Poniedziałki radcowskie – informacje ogólne

Funkcjonująca przy Radzie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Komisja do spraw doskonalenia zawodowego w ramach swej działalności organizuje: Poniedziałki radcowskie to wykłady online dla radców prawnych omawiające bieżące zagadnienia prawne, których znajomość jest niezbędna dla prawidłowego wykonywania zawodu radcy ...

Zobacz więcej

Poniedziałki radcowskie online - II półrocze 2021 r.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie zaprasza do udziału w wykładach w ramach poniedziałków radcowskich, które transmitowane będą online. Tematyka wykładów ma charakter przekrojowy i podzielona została, tak jak dotychczas, według następujących założeń: pierwszy poniedziałek miesiąca  - zagadnienia z zakresu prawa i procedury administracyjnej; ...

Zobacz więcej