Ogłoszenia

Szkolenia zewnętrzne

Informujemy, iż OIRP w Warszawie nie jest organizatorem poniższych wydarzeń i nie ponosi odpowiedzialności za ich organizację, przebieg i merytoryczną zawartość. Kurs Legal English and Legal Skills 2019 organizowany przez Law Society Of Ireland Więcej informacji o kursie można uzyskać pod ...

Zobacz więcej

Hasło do Wi-Fi

Szybki i prosty dostęp do Internetu w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym OIRP w Warszawie. Korzystanie z bezprzewodowego Internetu w Izbie nigdy nie było tak proste. A to wszystko dzięki sieci Wi-Fi, z której można korzystać w naszym centrum. W celu połączenia się ...

Zobacz więcej

Elektroniczne materiały (ELMA) już dostępne dla radców prawnych

Materiały szkoleniowe do pobrania na chwilę przed wykładem w kilka sekund? Tak! Taką możliwość radcowie Izby warszawskiej mają już od 4 maja na wszystkich szkoleniach organizowanych w naszej izbie. Materiały szkoleniowe są dla nich dostępne już przed wykładem do pobrania ...

Zobacz więcej

Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na WPiA UW na rok akademicki 2018/19

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów prawniczych, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną o tematykę związaną m.in z teorią konfliktu, efektywną komunikacją, negocjacjami prawniczymi i mediacją w sporach prawnych. Studia (trwające od października do czerwca), prowadzone są ...

Zobacz więcej

Podyplomowe Studia z zakresu Wyceny, Pośrednictwa i Zarządzanie Nieruchomościami na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku

Celem studiów jest osiągnięcie przez uczestników studiów efektów kształcenia przypisanych do specjalności oraz nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do podejmowania czynności z zakresu wyceny, pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, w tym wykonywanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz ...

Zobacz więcej

INP PAN Studia Podyplomowe "Prawo Nowych Technologii"

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom szerokiej wiedzy w zakresie prawa nowych technologii. Kompleksowy i wszechstronny program zapewnia przygotowanie uczestników studiów do stosowania tego prawa w praktyce. Szczegółowa informacja o studiach dostępna jest na stronie Instytutu Nauk Prawnych: https://www.inp.pan.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-prawo-nowych-technologii-i-edycja/

Zobacz więcej

Podyplomowe Studia "Prawo Ochrony Konsumentów"

Instytut Nauk Prawnych PAN uruchomił zapisy na studia podyplomowe "Prawo ochrony Konsumentów" (II edycja). Termin zapisów upływa 25 stycznia 2019 r. Studia mają charakter dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 23 lutego 2019 r., a kończą w listopadzie 2019 r. Studia są ...

Zobacz więcej

EWSPA Studia Podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych EWSPA adresowana jest do wszystkich absolwentów wyższych uczelni z dyplomem magistra lub licencjata, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje lub uzupełnić zdobyte wcześniej wykształcenie. Pierwsze lata pracy i własne doświadczenia w określonym otoczeniu zawodowym są znakomitą podstawą do ...

Zobacz więcej