Język angielski

Legal English - roczny kurs 2020 r.

Szanowni Państwo zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleniowej OIRP w Warszawie w zakresie zajęć językowych z Legal English. Kurs będzie trwał trzy trymestry, rozpocznie się z początkiem stycznia 2020 r. i zakończy z końcem grudnia 2020 r., z przerwą wakacyjną od ...

Zobacz więcej