Informacje i ogłoszenia Krajowej Izby Radców Prawnych

Zalecenia MS i GIS dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Krajowa Rada Radców Prawnych przekazuje wytyczne w sprawie wykonywania zadań publicznych wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wobec istniejącego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-COV-2. Zapraszamy do zapoznania się z "Zaleceniami Ministra ...

Zobacz więcej

Tłumaczenia orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Uprzejmie informujemy, iż Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie otrzymała z Krajowej Izby Radców Prawnych materiały dotyczące wykonywania tłumaczeń związanych przede wszystkim z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, udostępnione dzięki uprzejmości Ministerstwa Spraw Zagranicznych. DPOPC Lista rzeczy do sprawdzenia 2018 ...

Zobacz więcej

RODO dla radców prawnych

Na platformie e-learningowej KIRP zostało umieszczone szkolenie "RODO dla radców prawnych". Wszystkich zainteresowanych radców prawnych zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Zobacz więcej

Międzynarodowa wymiana prawników LAWYEREX – rekrutacja do drugiej tury programu

Krajowa Izba Radców Prawnych uczestniczy w drugiej edycji programu międzynarodowej wymiany prawników LAWYEREX, dofinansowanego ze środków unijnych, z programu „Sprawiedliwość Unii Europejskiej”. Program wymiany prawników realizowany jest pomiędzy dziewięcioma krajami Unii Europejskiej - oprócz Polski biorą w nim udział także ...

Zobacz więcej

Ogólnopolskie szkolenia KIRP

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń ogólnopolskich dla radców prawnych przygotowaną przez Krajową Izbę Radców Prawnych   TEMAT SZKOLENIA WYKŁADOWCY TERMIN MIEJSCE SZKOLENIA Prawo spółek handlowych. Spółka akcyjna. Prosta spółka akcyjna prof. UŁ dr hab.  Aleksander Kappes, dr Wiktor Matysiak  12-15 ...

Zobacz więcej

Zaproszenie do udziału w programach stypendialnych IBA

W imieniu wiceprezesa KRRP Michała Korwka, który nadzoruje w Krajowej Izbie Radców Prawnych działalność zagraniczną, a także Przewodniczącej Komisji Zagranicznej KRRP Joanny Wisły-Płonki, zapraszamy aplikantów i radców prawnych do udziału w programach stypendialnych Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników IBA (International Bar Association) - ...

Zobacz więcej