Sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego

Sekretariat Rzecznika Dyscyplinarnego – kontakt

Dla Państwa wygody publikujemy zakres kompetencji Sekretariatu Rzecznika Dyscyplinarnego wraz z danymi teleadresowymi. Ewa Kostrzeńska – Specjalista tel. 22 862 41 69 (-71) w. 114; 22 862 66 07 e-mail: kostrzenska.e@oirpwarszawa.pl Prowadzenie spraw z zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego, Okręgowego Sądu Polubownego ...

Zobacz więcej